Obsah

Späť

Registratúrna značka:

07/04/2018 - Zmluva o nájme nebytových priestorov

Poradové číslo 07/04/2018
Názov zmluvy Zmluva o nájme nebytových priestorov
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Marek Gurčík
2. zmluvná strana - Adresa
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 50,- €/mesiac
Dátum uzavretia zmluvy 02.04.2018
Dátum zverejnenia zmluvy
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 2. 4. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť