Obsah

Späť

Registratúrna značka:

07/06/2018 - Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Poradové číslo 07/06/2018
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Východoslovenská distribučná, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Mlynská 31, 042 91 Košice
1. zmluvná strana - IČO 44483767
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 05.06.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 06.06.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 6. 6. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť