Obsah

Späť

Registratúrna značka:

08/06/2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie

Poradové číslo 08/06/2018
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí dotácie
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo kultúry SR
1. zmluvná strana - Adresa Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 00165182
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 9 686,- €
Dátum uzavretia zmluvy 06.06.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 08.06.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 8. 6. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť