Obsah

Späť

Registratúrna značka:

09/02/2018 - Dodatok č. k Zmluve o poskytnutí NFP

Poradové číslo 09/02/2018
Názov zmluvy Dodatok č. k Zmluve o poskytnutí NFP
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
1. zmluvná strana - Adresa Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 00681156
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 09.02.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 26.02.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 26. 2. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť