Obsah

Späť

Registratúrna značka:

09/06/2018 - Zmluva o dovoze a likvidácii odpadových vôd

Poradové číslo 09/06/2018
Názov zmluvy Zmluva o dovoze a likvidácii odpadových vôd
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Farma Nemešany, s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa 053 02 Nemešany 3
2. zmluvná strana - IČO 51442442
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 0,8565 €/m3 bez DPH
Dátum uzavretia zmluvy 31.05.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 11.06.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 11. 6. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť