Obsah

Späť

Registratúrna značka:

10/01/2018 - Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP

Poradové číslo 10/01/2018
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo ŽP SR
1. zmluvná strana - Adresa Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 42181810
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 22.01.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 30.01.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 30. 1. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť