Obsah

Späť

Registratúrna značka:

10/04/2018 - Poistná zmluva

Poradové číslo 10/04/2018
Názov zmluvy Poistná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Komunálna poisťovňa, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 29.03.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 11.04.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 11. 4. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť