Obsah

Späť

Registratúrna značka:

10/05/2018 - Zmluva o spolupráci

Poradové číslo 10/05/2018
Názov zmluvy Zmluva o spolupráci
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Slovenský futbalový zväz
1. zmluvná strana - Adresa Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 00687308
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 15 000,- €
Dátum uzavretia zmluvy 02.05.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 17.05.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 17. 5. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť