Obsah

Späť

Registratúrna značka:

11/02/2018 - Zmluva o prevádzke webového sídla

Poradové číslo 11/02/2018
Názov zmluvy Zmluva o prevádzke webového sídla
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Galileo Corporation s.r.o.
1. zmluvná strana - Adresa Čierna voda 468, 925 06 Čierna Voda
1. zmluvná strana - IČO 47192941
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 399,- €
Dátum uzavretia zmluvy 28.02.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 01.03.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 1. 3. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť