Obsah

Späť

Registratúrna značka:

12/06/2018 - Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Poradové číslo 12/06/2018
Názov zmluvy Zmluva o spracúvaní osobných údajov
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko MADE spol. s r.o.
1. zmluvná strana - Adresa Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
1. zmluvná strana - IČO 36041688
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 07.06.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 14.06.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 14. 6. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť