Obsah

Späť

Registratúrna značka:

13/01/2018 - Zmluva o kontokorentnom úvere

Poradové číslo 13/01/2018
Názov zmluvy Zmluva o kontokorentnom úvere
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Československá obchodná banka, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Žizkova 11, 811 02 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 36854140
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 74 000,- €
Dátum uzavretia zmluvy 02.02.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 03.02.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 3. 2. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť