Obsah

Späť

Registratúrna značka:

13/04/2018 - Rámcová kúpna zmluva

Poradové číslo 13/04/2018
Názov zmluvy Rámcová kúpna zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Bigimi, s.r.o.
1. zmluvná strana - Adresa Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves
1. zmluvná strana - IČO 44467613
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 17.04.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 18.04.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 18. 4. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť