Obsah

Späť

Registratúrna značka:

13/06/2018 - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Poradové číslo 13/06/2018
Názov zmluvy Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo ŽP SR
1. zmluvná strana - Adresa Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 42181810
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. zmluvná strana - Adresa Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
2. zmluvná strana - IČO 00002801
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 11.06.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 14.06.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 14. 6. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť