Obsah

Späť

Registratúrna značka:

16/04/2018 - Dohoda č. 18-36-052-104

Poradové číslo 16/04/2018
Názov zmluvy Dohoda č. 18-36-052-104
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1. zmluvná strana - Adresa Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
1. zmluvná strana - IČO 30794536
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 23.04.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 24.04.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 24. 4. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť