Obsah

Späť

Registratúrna značka:

16/05/2018 - Zmluva o dopravných službách

Poradové číslo 16/05/2018
Názov zmluvy Zmluva o dopravných službách
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.
1. zmluvná strana - Adresa Kopčianska 1, 851 01 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 35845961
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 22.05.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 25.05.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 25. 5. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť