Obsah

Späť

Registratúrna značka:

16/06/2018 - Zmluva o poskytnutí dotácire

Poradové číslo 16/06/2018
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí dotácire
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo kultúry SR
1. zmluvná strana - Adresa Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 00165182
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 18.06.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 19.06.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 19. 6. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť