Obsah

Späť

16/07/2018 - Zmluva o pripojení

Poradové číslo 16/07/2018
Názov zmluvy Zmluva o pripojení
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Východoslovenská distribučná, a.s.
2. zmluvná strana - Adresa Mlynská 31, 042 91 Košice
2. zmluvná strana - IČO 36599361
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko  
3. zmluvná strana - Adresa  
3. zmluvná strana - IČO  
Hodnota predmetu s DPH  
Dátum uzavretia zmluvy 27.06.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 20.07.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy  
 
 

 tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 20. 7. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť