Obsah

Späť

Registratúrna značka:

17/05/2018 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 17/05/2018
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko DOBRO, spol. s r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Mlynská 13, 053 11 Smižany
2. zmluvná strana - IČO 31707718
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 4 990,- €
Dátum uzavretia zmluvy 14.05.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 25.05.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 25. 5. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť