Obsah

Späť

Registratúrna značka:

17/06/2018 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 17/06/2018
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko GMT projekt, spol. s r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
2. zmluvná strana - IČO 36484971
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 234 622,54 €
Dátum uzavretia zmluvy 21.06.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 22.06.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 22. 6. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť