Obsah

Späť

Registratúrna značka:

18/04/2018 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 18/04/2018
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Stavslužby s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Rudňany 433
2. zmluvná strana - IČO 44707681
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 17 866,- €
Dátum uzavretia zmluvy 23.04.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 24.04.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 24. 4. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť