Obsah

Späť

Registratúrna značka:

18/06/2018 - Dohoda

Poradové číslo 18/06/2018
Názov zmluvy Dohoda
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1. zmluvná strana - Adresa Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
1. zmluvná strana - IČO 30794536
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 31.05.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 22.06.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 22. 6. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť