Obsah

Späť

18/08/2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie

Poradové číslo 18/08/2018
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí dotácie
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Prešovský samosprávny kraj
1. zmluvná strana - Adresa Námestie mieru 2, 080 01 Poprad
1. zmluvná strana - IČO 37870475
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko  
3. zmluvná strana - Adresa  
3. zmluvná strana - IČO  
Hodnota predmetu s DPH 800,- €
Dátum uzavretia zmluvy 06.08.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 20.08.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

 

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 20. 8. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť