Obsah

Späť

Registratúrna značka:

19/04/2018 - Zmluva o umiestnení mraziaceho boxu

Poradové číslo 19/04/2018
Názov zmluvy Zmluva o umiestnení mraziaceho boxu
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Unilever Slovensko, s.r.o.
1. zmluvná strana - Adresa Karadžičova 10, 821 08 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 31667228
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 11.04.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 24.04.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 24. 4. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť