Obsah

Späť

Registratúrna značka:

20/03/2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie

Poradové číslo 20/03/2018
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí dotácie
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1. zmluvná strana - Adresa Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
1. zmluvná strana - IČO 00177474
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 1 400,- €
Dátum uzavretia zmluvy 21.03.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 22.03.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 22. 3. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť