Obsah

Späť

Registratúrna značka:

20/06/2018 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Poradové číslo 20/06/2018
Názov zmluvy Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Východoslovenská distribučná, a.s.
2. zmluvná strana - Adresa Mlynská 31, 042 91 Košice
2. zmluvná strana - IČO 36599361
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 13.06.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 26.06.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 26. 6. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť