Obsah

Späť

20/07/2018 - Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Poradové číslo 20/07/2018
Názov zmluvy Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Stavant, s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Mliečna 1592/90, Košice, 040 01
2. zmluvná strana - IČO 44736258
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko  
3. zmluvná strana - Adresa  
3. zmluvná strana - IČO  
Hodnota predmetu s DPH 435325,96 €
Dátum uzavretia zmluvy 26.07.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 26.07.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy  

 

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 26. 7. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť