Obsah

Späť

20/08/2018 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 20/08/2018
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko MIGI, spol. s r.o.
2. zmluvná strana - Adresa 053 21 Matejovce nad Hornádom 96
2. zmluvná strana - IČO 36187232
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko  
3. zmluvná strana - Adresa  
3. zmluvná strana - IČO  
Hodnota predmetu s DPH 280 387,25 €
Dátum uzavretia zmluvy 21.08.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 22.08.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 22. 8. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť