Obsah

Späť

Registratúrna značka:

22/03/2018 - Dodatok k zmluve o dodávke elektriny

Poradové číslo 22/03/2018
Názov zmluvy Dodatok k zmluve o dodávke elektriny
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Magna Energia a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1. zmluvná strana - IČO 35743565
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 16.03.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 22.03.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 22. 3. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť