Obsah

Späť

Registratúrna značka:

23/03/2018 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 23/03/2018
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Kameň Spiš, s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Jablonov 40
2. zmluvná strana - IČO 36669318
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 21.03.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 22.03.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 22. 3. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť