Obsah

Späť

Registratúrna značka:

24/05/2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie

Poradové číslo 24/05/2018
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí dotácie
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo vnútra SR
1. zmluvná strana - Adresa Pribinova 2, 812 72 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 00151866
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 29 000,- €
Dátum uzavretia zmluvy 16.05.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 29.05.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 29. 5. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť