Obsah

Späť

Registratúrna značka:

28/06/2018 - Zmluva o nájme a prevádzkovaní verejnej kanalizácie

Poradové číslo 28/06/2018
Názov zmluvy Zmluva o nájme a prevádzkovaní verejnej kanalizácie
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
1. zmluvná strana - IČO 36485250
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 26.06.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 03.07.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 3. 7. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť