Obsah

Späť

30/05/2018 - Zmluva o dielo

tu ku stiahnutiu

Poradové číslo 30/05/2018
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko AIP projekt, s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Letná 10, 040 01 Košice
2. zmluvná strana - IČO 50172441
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko  
3. zmluvná strana - Adresa  
3. zmluvná strana - IČO  
Hodnota predmetu s DPH 5700,- Eur
Dátum uzavretia zmluvy 30.04.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 31.05.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy  

Vyvesené: 31. 5. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť