Obsah

Späť

Registratúrna značka:

010-2017 - Nájomná zmluva

Poradové číslo 010-2017
Názov zmluvy Nájomná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Hospitálska rehoľa
2. zmluvná strana - Adresa SNP 11, 81106 Bratislava
2. zmluvná strana - IČO 17318424
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 72,00
Dátum uzavretia zmluvy 29.3.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 30.3.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 30. 3. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť