Obsah

Späť

Registratúrna značka:

19-2018 - Nájomná zmluva

Poradové číslo 19-2018
Názov zmluvy Nájomná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Emília Francová
2. zmluvná strana - Adresa
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 24,00
Dátum uzavretia zmluvy 07.05.2018
Dátum zverejnenia zmluvy 08.05.2018
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 8. 5. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť