Navigácia

Obsah

15.04.2024

OZNAM: Zber elektroodpadu v Spišskom Podhradí 1

OZNAM: Zber elektroodpadu v Spišskom Podhradí

Spoločnosť Ekover, s.r.o. oznamuje, že 18. apríla 2024 bude vykonávať od obyvateľov zber elektroodpadu ( ručné elektrické náradie, biela technika, elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory, žiarivky, halogénové svietidlá a pod.)

Detail

15.04.2024

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy na Sídlisku Hrad 28 v Spišskom Podhradí 1

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy na Sídlisku Hrad 28 v Spišskom Podhradí

Mesto Spišské Podhradie zastúpené primátorom mesta MVDr. Michalom Kapustom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy na Sídlisko Hrad 28 v Spišskom Podhradí. Viac info v prílohe

Detail

15.04.2024

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy na Palešovom námestí 9 v Spišskom Podhradí 1

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy na Palešovom námestí 9 v Spišskom Podhradí

Mesto Spišské Podhradie zastúpené primátorom mesta MVDr. Michalom Kapustom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy na Palešovom námestí 9 v Spišskom Podhradí. Viac info v prílohe

Detail

15.04.2024

OZNAM: pomoc pri hľadaní nového pozorovateľa fenologickej siete pre Slovenský hydrometeorologický ústav 1

OZNAM: pomoc pri hľadaní nového pozorovateľa fenologickej siete pre Slovenský hydrometeorologický ústav

SHMÚ hľadá nového pozorovateľa fenologickej siete pre Slovenský hydrometeorologický ústav, odbor Meteorologická služba, Košice. Získané údaje slúžia na monitorovanie nástupu, priebehu a doznievania vybraných fenologických fáz stromov a rastlín v závislosti od priebehu počasia. Viac info v prílohe

Detail

08.04.2024

Podhradský majáles

"Podhradský majáles"_ 4.5.2024

Srdečne Vás pozývame na "Podhradský majáles", ktorý sa uskutoční 4. mája 2024 v Parku kultúry v Spišskom Podhradí. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe.

Detail

Úradná tabuľa

Dokumenty na schválenie

Nenávratné finančné príspevky

22.12.2023

Nadácia VSE - ČOV Rybníček 1

Nadácia VSE - ČOV Rybníček

Nadácia VSE v rámci programu Za dravý a čistý kraj poskytla mestu Spišské Podhradie finančný príspevok vo výške 4000,- Eur na realizáciu projektu ČOV Rybníček.

Detail

14.11.2023

Kniha „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia – 30 rokov v UNESCO“ 1

Kniha „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia – 30 rokov v UNESCO“

Mesto Spišské Podhradie zastúpené primátorom mesta MVDr. Michalom Kapustom sa zapojilo do výzvy Prešovského samosprávneho kraja „Výzva predsedu PSK“  v programe Kultúra, podprograme 2.3. – Kultúra – bežné výdavky.

Detail

26.07.2023

„VIAC O MESTE SPIŠSKÉ PODHRADIE“ 1

„VIAC O MESTE SPIŠSKÉ PODHRADIE“

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v grantovom programe Regióny 2022, poskytovateľ Ekofond SPP, n.o. za účelom zachovania kultúrnych hodnôt.

Detail

26.07.2023

Výzva pre región 2022 1

Výzva pre región 2022

Mesto Spišské Podhradie sa zapojilo do výzvy Prešovského samosprávneho kraja „Výzva pre región“ v programe č. 3 Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK s program "Rekonštrukcia športového areálu“.

Detail

26.07.2023

Riešenie migračných výziev v meste Spišské Podhradie 1

Riešenie migračných výziev v meste Spišské Podhradie

CIEĽ: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Detail

05.06.2023

Poskytnutnie NFP na projekt: Vodozádržné opatrenia ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie 1

Poskytnutnie NFP na projekt: Vodozádržné opatrenia ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie

Dňa 2.6.2023 bolo mestu Spišské Podhradie doručené rozhodnutie o scvhálení NFP na projekt: Vodozádržné opatrenia ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie vo výške 132 215,96 €.

Detail

17.05.2023

Poskytnutie NFP na projekt: Riešenie migračných výziev v meste Spišské Podhradie

Mestu Spišské Podhradie bolo dňa 16.5.2023 doručené rozhodnutie o schválení NFP - Riešenie migračných výziev v meste Spišské Podhradie

Detail

23.12.2022

Poskytnutie NFP na projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy Školská 3 v Spišskom Podhradí 1

Poskytnutie NFP na projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Školská 3 v Spišskom Podhradí

poskytovateľ: Slovenská energetiská a inovačná agentúra Výška NFP: 790 015,46 Eur spoluúčasť: 5 %

Detail

23.12.2022

Poskytnutie NFP na projekt: Obytný súbor Svätý Martin - prístupové komunikácie a spevnené plochy 1

Poskytnutie NFP na projekt: Obytný súbor Svätý Martin - prístupové komunikácie a spevnené plochy

poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Výška NFP: 323 782,14 Eur spoluúčasť: 5%

Detail

23.02.2021

Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy   s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Spišské Podhradie 1

Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Spišské Podhradie

kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53 názov projektu: Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Spišské Podhradie celkové oprávnené náklady: 24 187,20 Eur

Detail

28.12.2020

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Podhradie 1

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Podhradie Kód žiadosti o poskytnutie NFP: NFP312060Y090 Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1, kde mestu bola poskytnutá dotá

Detail

18.11.2020

nadácia ČSOB

POZOR! ZEBRA NA CESTE - GRANTOVÝ PROGRAM MUNICIPALITY 2020

Mesto Spišské Podhradie získalo dotáciu vo výške 5000,- Eur v rámci projektu Nadácie ČSOB - Pozor! Zebra na ceste s cieľom zvýšenia bezpečnosti chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení. Mesto Spišské Podhradie z poskytnutej finančnej dotácie zvýrazni prechody pre chodcov v centre mesta, ktoré sa nachádzajú v blízkosti škôl a školských zariadení.

Detail

banner