Navigácia

Obsah

Tlačivá - DANE A POPLATKY

Poučenie na vyplnenie priznania

poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf

01 - FO+PO+súhrn_príloh_2014

01_-_fo+po+suhrn_priloh_2014.pdf

02 - pozemok_2014

02_-_pozemok_2014.pdf

03 - stavba_1_ucel_2014

03_-_stavba_1_ucel_2014.pdf

04 - stavba_viacucel_2014

04_-_stavba_viacucel_2014.pdf

05 - byt_2014

05_-_byt_2014.pdf

06 - pes 2014

06_-_pes_2014.pdf

07 - predajny_automat_2014

07_-_predajny_automat_2014.pdf

08 - NHP_2014

08_-_nhp_2014.pdf

09 - zníženie_dane_2014

09_-_znizenie_dane_2014.pdf

Potvrdenie o podani priznania

potvrdenie_o_podani_priznania.pdf

Oznámenie k vzniku-zániku-zmeny_FO

oznamenie_k_vzniku-zaniku-zmeny_fo.pdf

Oznámenie vzniku-zániku-zmeny_PO,FO-podnik

oznamenie_vzniku-zaniku-zmeny_po,fo-podnik.pdf

Žiadosť o zníženie-odpustenie poplatku za KO

ziadost_o_znizenie-odpustenie_poplatku_za_ko.pdf

Čestné vyhlásenie k poplatku za KO

cestne_vyhlasenie_k_poplatku_za_ko.pdf

Žiadosť o zníženie poplatku za KO - ZŤP

ziadost_o_znizenie_poplatku_za_ko_-_ztp.pdf

Oznámenie o prevzatí plnenia

oznamenie_o_prevzati_plnenia.pdf

Žiadosť o užívanie verejného priestr

ziadost_o_uzivanie_verejneho_priestr.pdf

Výkaz o dani za ubytovanie

vykaz_o_dani_za_ubytovanie.pdf

Stránka

  • 1