Navigácia

Obsah

20.01.2022

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27.1.2022 a návrh programu rokovania MZ 1

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27.1.2022 a návrh programu rokovania MZ

Mesto Spišské Podhradie oznamuje, že dňa 27.1.2022 (štvrtok) o 17:00 sa v zasadačke MsÚ v Spišskom Podhradí uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva a návrh programu rokovania MZ sú uvedené v prílohe.

Detail

18.01.2022

"Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľa/ky MŠ Studenec"  1

"Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľa/ky MŠ Studenec"

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v obci Studenec Viac info v prílohe

Detail

18.01.2022

Ohlásenie stavebných úprav - rekonštrukcia mosta pred obcou Katúň 1

Ohlásenie stavebných úprav - rekonštrukcia mosta pred časťou mesta - Katúň

Ohlásenie stavebných úprav v rámci stavby "Rekonštrukcia mosta M7447 (3212-002), cez Klčovský potok pred časťou mesta - Katúň". Viac info v prílohe

Detail

12.01.2022

OČKOVANIE TREŤOU DÁVKOU PROTI COVID-19 _ UTOROK 18.1.2022 2

OČKOVANIE TREŤOU DÁVKOU PROTI COVID-19 _ UTOROK 18.1.2022

Vážení občania! Úrad Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Spišské Podhradie bude v utorok, 18.januára 2022, realizovať 3.dávku očkovania proti ochoreniu Covid-19 očkovacou látkou Pfizer prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby v priestoroch Mestskej knižnice v Spišskom Podhradí.

Detail

12.01.2022

OZNAM: ZBER ŽIVÝCH VIANOČNÝCH STROMČEKOV 1

OZNAM: ZBER ŽIVÝCH VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Mesto Spišské Podhradie oznamuje, že zber živých vianočných stromčekov sa uskutoční v pondelok 17.1.2022 a utorok 18.1.2022. Žiadame, aby stromčeky boli očistené od ozdôb a umiestnené do 07:00 hod. ráno vedľa nádob na komunálny odpad.

Detail

Úradná tabuľa

Dokumenty na schválenie

Nenávratné finančné príspevky

23.02.2021

Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy   s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Spišské Podhradie 1

Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Spišské Podhradie

kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53 názov projektu: Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Spišské Podhradie celkové oprávnené náklady: 24 187,20 Eur

Detail

28.12.2020

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Podhradie 1

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Podhradie Kód žiadosti o poskytnutie NFP: NFP312060Y090 Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1, kde mestu bola poskytnutá dotá

Detail

18.11.2020

nadácia ČSOB

POZOR! ZEBRA NA CESTE - GRANTOVÝ PROGRAM MUNICIPALITY 2020

Mesto Spišské Podhradie získalo dotáciu vo výške 5000,- Eur v rámci projektu Nadácie ČSOB - Pozor! Zebra na ceste s cieľom zvýšenia bezpečnosti chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení. Mesto Spišské Podhradie z poskytnutej finančnej dotácie zvýrazni prechody pre chodcov v centre mesta, ktoré sa nachádzajú v blízkosti škôl a školských zariadení.

Detail

18.11.2020

Zabezpečenie bezbariérového prístupu hendikepovaných obyvateľov regiónu okolo Spišského hradu vo verejných budovách mesta Spišské Podhradie 1

Zabezpečenie bezbariérového prístupu hendikepovaných obyvateľov regiónu okolo Spišského hradu vo verejných budovách mesta Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v projekte „Zabezpečenie bezbariérového prístupu hendikepovaných obyvateľov regiónu okolo Spišského hradu vo verejných budovách mesta Spišské Podhradie“, kde získlao dotáciu od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovnskej republiky vo výške 31 703,40 Eur.

Detail

03.08.2020

Nízkouhlíková stratégie mesta Spišské Podhradie 1

Nízkouhlíková stratégie mesta Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci projektu Nízkouhlíková stratégia mesta Spišské Podhradie, kde mestu bola poskytnutá dotácia vo výške 14723,90 Eur.

Detail

21.07.2020

Výzva pre región PSK_Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia - Spevnené plochy Palešovo námestie - západ 1

Výzva pre región PSK_Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia - Spevnené plochy Palešovo námestie - západ

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci projektu PSK - Výzva pre región v programe č. 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok s projektom: Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia - Spevnené plochy Palešovo námestie - západ, kde mestu Spišské Podhradie bola poskytnutá dotácie vo výške 105 937,40 Eur, čo predstavuje 50% celkových nákladov. viac info v prílohe

Detail

28.10.2019

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie 1

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie

Výzva pre región - Prešovský samosprávny kraj Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

Detail

banner