Navigácia

Obsah

25.05.2020

OZNAM: Kultúrno-spoločenské akcie v roku 2020 1

OZNAM: Kultúrno-spoločenské akcie v roku 2020

Mesto Spišské Podhradie na základe usmernení Hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 za účelom ochrany verejného zdravia ruší hromadné kultúrno-spoločenské podujatia: - kultúrno-duchovný festival SPIŠKÝ JERUZALEM 2020 - 48. ročník SPIŠSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - MESTO POD SIEŤOU - UNESCO 2020 Zároveň Vám oznamujeme, že vláčik "HANIČKA" začne premávať v upravenom termíne od 4.7.2020. -

Detail

14.05.2020

OZNAM: Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 1

OZNAM: Priamy prenos z mestského zastupiteľstva

Mesto Spišské Podhradie bude dňa 14.05.2020 od 17.00 hod. vysielať online prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva. Link: https://www.youtube.com/watch?v=AlxLLlsL3m4 Upozornenie: Ide o testovaciu verziu. Vopred sa ospravedlňujeme za možné technické výpadky.

Detail

11.05.2020

OZNAM: Otvaracie hodiny - Zberný dvor 1

OZNAM: Otvaracie hodiny - Zberný dvor

Mesto Spišské Podhradie oznamuje, že s platnosťou od 11.5.2020 upravuje otváracie hodiny na Zbernom dvore v Spišskom Podhradí nasledovne: Pondelok: ZATVORENÉ – zber mesto Utorok: ZATVORENÉ – spracovanie a triedenie odpadu Streda: 8,00 – 11,00 13,00 – 16,00 hod. Štvrtok: ZATVORENÉ – spracovanie a triedenie odpadu Piatok: 8,00 – 11,00 13,00 – 16,00 hod. Sobota: 8,00 – 12,00 hod.

Detail

11.05.2020

OZNAM: ÚRADNÉ HODINY - MESTSKÝ ÚRAD

OZNAM: ÚRADNÉ HODINY - MESTSKÝ ÚRAD

Mesto Spišské Podhradie zastúpené primátorom mesta MVDr. Michalom Vám oznamuje, že od 11.5.2020 obnovuje úradné hodiny v štandardom režime Pondelok: 8.00-11.00 - 12.00-15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň - ZATVORENÉ Streda: 8.00-11.00 - 12.00-16.30 hod. Štvrtok: Nestránkový deň - ZATVORENÉ Piatok: 8.00-11.00 - 12.00-13.00 hod. Žiadame Vás o dodržiavanie úradných hodin ako aj hygienicko-epidemiologických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR.

Detail

Úradná tabuľa

Dokumenty na schválenie

Nenávratné finančné príspevky

28.10.2019

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie 1

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie

Výzva pre región - Prešovský samosprávny kraj Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

Detail

19.02.2019

Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí 1

Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí

Dňa 15.02.2019 bolo mestu Spišské Podhradie doručené Rozhodnutie o schávalení žiadosti o NFP, ktorým bola schválená žiadosť pre projekt s názvom "Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí" vo výške 14 250,- Eur. Kód ITMS: NFP 311070T044 Poskytovateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Detail

22.10.2018

Rozhodnutie o schválení Žiadosti o NFP - Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí

Vážení Podhradčania, dovoľujeme si Vám oznámiť potešujúcu správu, že mesto Spišské Podrhadie bolo úspešné v Žiadosti o NFP – Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí na Sídlisku Hrad vo výške celkových oprávnených výdavkov 760 000,- eur. Tieto financie zahrňajú aj obnovu koncertnej sály pri ZUŠ s kapacitou 280 návštevníkov (bývalý priestor mestskej kinosály). S pozdravom Michal Kapusta primátor mesta

Detail

03.10.2018

POZOR! ZEBRA NA CESTE - GRANTOVÝ PROGRAM MUNICIPALITY 2018

Mesto Spišské Podhradie získalo dotáciu vo výške 5000,- Eur v rámci projektu Nadácie ČSOB - Pozor! Zebra na ceste s cieľom zvýšenia bezpečnosti chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení. Mesto Spišské Podhradie z poskytnutej finančnej dotácie zvýrazni prechody pre chodcov v centre mesta, ktoré sa nachádzajú v blízkosti škôl a školských zariadení.

Detail

10.07.2018

INTERREG POĽSKO - SLOVENSKO 2014- 2020 - KULTÚRNO-DUCHOVNÝ TURIZMUS MIEST SPIŠSKÉ PODHRADIE A GLOGÓW MALOPOLSKI

Mesto Spišské Podhradie v spolupráci s Biskupským úradom na Spišskej Kapitule a družobným mestom Głogów Małopolski je úspešné v žiadosti o nenávratný finančný príspevok Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, špecifický cieľ Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Detail

10.07.2018

Vybudovanie zariadenia na mechanicko- biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu - Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Mesto Spišské Podhradie je spoluzakladateľom a akcionárom spoločnosti Hinkom s.r.o. Hincovce 372, IČO 50691872 a práve táto spoločnosť získala z EU dotáciu vo výške 2 309 916,25 Eur. Táto dotácia je určená na vybudovanie zariadenia na mechanicko- biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu. V areáli bývalej obaľovačky v Hincovciach vybudujeme spolu s ostatnými akcionármi spoločnosti zariadenie, ktoré podstatnou mierou zníži objem komunálneho odpadu v našom regióne.

Detail

banner