Navigácia

Obsah

23.11.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny _ 29.11.2022 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny _ 29.11.2022

VSD, a.s. oznamuje, že dňa 29.11.2022 v čase od 8:30 do 11:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Spišskom Podhradí - časť Katúň. Viac info v prílohe.

Detail

21.11.2022

Vianočné trhy a privítanie sv. Mikuláša_ 5.12.22 (pondelok)

Vianočné trhy a privítanie sv. Mikuláša_ 5.12.2022 (pondelok)

Mestské kultúrne stredisko Spišské Podhradie Vás srdečne pozýva na Vianočné trhy a privítanie sv. Mikuláša, ktoré sa uskutoční dňa 5. decembra 2022 (pondelok) na Mariánskom námestí pred Mestským úradom. Tešíme sa na Vás.

Detail

16.11.2022

VYHLÁSENÁ VÝZVA - OBNOVME SI SVOJ DOM NA ROK 2023 1

VYHLÁSENÁ VÝZVA - OBNOVME SI SVOJ DOM NA ROK 2023

Ministerstvo kultúry SR vyhlasilo výzvu na predkladanie žiadostí v program Obnovme si svoj dom na rok 2023 pre program 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. Termín na podavanie žiadosti je 13.12.2022. viac info v prílohe

Detail

14.11.2022

Ján Harmatta

Pozvánka na prednášku o Jánovi Harmattovi_ 14.11.22_ Mestská knižnica

Mestské kultúrne stredisko Spišské Podhradie a doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. Vás srdečne pozývajú na prednášku o Jánovi Harmattovi, ktorá sa uskutoční v pondelok 14.11.2022 o 14:30 hod. v prednáškovej miestnosti pri Mestskej knižnici (ulica Starý jarok 44, Spišské Podhradie).

Detail

09.11.2022

Zmena pracovnej doby dňa 9.11.2022 1

Zmena pracovnej doby dňa 9.11.2022

Dňa 9.11.2022 bude pracovná doba upravená do 15.000 hod. z dôvodu konania ustanovujúceho mestského zastupiteľstva.

Detail

Úradná tabuľa

Dokumenty na schválenie

Nenávratné finančné príspevky

23.02.2021

Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy   s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Spišské Podhradie 1

Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Spišské Podhradie

kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53 názov projektu: Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Spišské Podhradie celkové oprávnené náklady: 24 187,20 Eur

Detail

28.12.2020

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Podhradie 1

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Podhradie Kód žiadosti o poskytnutie NFP: NFP312060Y090 Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1, kde mestu bola poskytnutá dotá

Detail

18.11.2020

nadácia ČSOB

POZOR! ZEBRA NA CESTE - GRANTOVÝ PROGRAM MUNICIPALITY 2020

Mesto Spišské Podhradie získalo dotáciu vo výške 5000,- Eur v rámci projektu Nadácie ČSOB - Pozor! Zebra na ceste s cieľom zvýšenia bezpečnosti chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení. Mesto Spišské Podhradie z poskytnutej finančnej dotácie zvýrazni prechody pre chodcov v centre mesta, ktoré sa nachádzajú v blízkosti škôl a školských zariadení.

Detail

18.11.2020

Zabezpečenie bezbariérového prístupu hendikepovaných obyvateľov regiónu okolo Spišského hradu vo verejných budovách mesta Spišské Podhradie 1

Zabezpečenie bezbariérového prístupu hendikepovaných obyvateľov regiónu okolo Spišského hradu vo verejných budovách mesta Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v projekte „Zabezpečenie bezbariérového prístupu hendikepovaných obyvateľov regiónu okolo Spišského hradu vo verejných budovách mesta Spišské Podhradie“, kde získlao dotáciu od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovnskej republiky vo výške 31 703,40 Eur.

Detail

03.08.2020

Nízkouhlíková stratégie mesta Spišské Podhradie 1

Nízkouhlíková stratégie mesta Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci projektu Nízkouhlíková stratégia mesta Spišské Podhradie, kde mestu bola poskytnutá dotácia vo výške 14723,90 Eur.

Detail

21.07.2020

Výzva pre región PSK_Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia - Spevnené plochy Palešovo námestie - západ 1

Výzva pre región PSK_Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia - Spevnené plochy Palešovo námestie - západ

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci projektu PSK - Výzva pre región v programe č. 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok s projektom: Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia - Spevnené plochy Palešovo námestie - západ, kde mestu Spišské Podhradie bola poskytnutá dotácie vo výške 105 937,40 Eur, čo predstavuje 50% celkových nákladov. viac info v prílohe

Detail

28.10.2019

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie 1

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie

Výzva pre región - Prešovský samosprávny kraj Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

Detail

banner