Navigácia

Obsah

10.07.2024

Mesto pod sieťou UNESCO 2024

Mesto pod sieťou UNESCO_ 20.7.2024

Srdečne Vás pozývame na športové podujatie "Mesto pod sieťou UNESCO", ktoré sa uskutoční 20. júla 2024 v Parku kultúry v Spišskom Podhradí. Bližšie informácie sú uvedené na plagáte. Tešíme sa na Vás.

Detail

04.07.2024

Farby barokovej Európy_ 21.7.2024

Koncert "Farby barokovej Európy"_ 21.7.2024

Srdečne Vás pozývame na koncert starej hudby "Farby barokovej Európy", ktorý sa uskutoční v nedeľu 21. júla 2024 o 18:45 hod. v Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí. Bližšie informácie sú uvedené na plagáte. Tešíme sa na Vás.

Detail

27.06.2024

Letné kino 2024

Letné kino v Spišskom Podhradí_ 30.jún 2024

Srdečne Vás pozývame na LETNÉ KINO pre deti i dospelých, ktoré sa uskutoční v nedeľu 30. júna 2024 o 21:00 hod. na futbalovom štadióne v Spišskom Podhradí. Bližšie informácie sú uvedené na plagáte. Tešíme sa na Vás

Detail

27.06.2024

OZNAM: Dňa 28.6.2024 bude mestský úrad a zberný dvor ZATVORENÝ 1

OZNAM: Dňa 28.6.2024 bude mestský úrad a zberný dvor ZATVORENÝ

Mesto Spišské Podhradie oznamuje, že dňa 28.6.2024 bude z dôvodu organizačných príprav Spišských folklórnych slávnosti mestský úrad a zberný dvor ZATVORENÝ.

Detail

Úradná tabuľa

Dokumenty na schválenie

Nenávratné finančné príspevky

22.05.2024

Poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na projekt: Materská škola - dom Junior

Mestu Spišské Podhradie bolo doručené oznámenie o splnení podmienok poskytnutia finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR pre projekt s názvom: Materská škola - dom Junior. Na tento účel budú poskytnuté nenávratné finančné prostriedky vo výške 1 130 015,04 Eur. Viac informácií v prílo

Detail

22.12.2023

Nadácia VSE - ČOV Rybníček 1

Nadácia VSE - ČOV Rybníček

Nadácia VSE v rámci programu Za dravý a čistý kraj poskytla mestu Spišské Podhradie finančný príspevok vo výške 4000,- Eur na realizáciu projektu ČOV Rybníček.

Detail

14.11.2023

Kniha „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia – 30 rokov v UNESCO“ 1

Kniha „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia – 30 rokov v UNESCO“

Mesto Spišské Podhradie zastúpené primátorom mesta MVDr. Michalom Kapustom sa zapojilo do výzvy Prešovského samosprávneho kraja „Výzva predsedu PSK“  v programe Kultúra, podprograme 2.3. – Kultúra – bežné výdavky.

Detail

26.07.2023

„VIAC O MESTE SPIŠSKÉ PODHRADIE“ 1

„VIAC O MESTE SPIŠSKÉ PODHRADIE“

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v grantovom programe Regióny 2022, poskytovateľ Ekofond SPP, n.o. za účelom zachovania kultúrnych hodnôt.

Detail

26.07.2023

Výzva pre región 2022 1

Výzva pre región 2022

Mesto Spišské Podhradie sa zapojilo do výzvy Prešovského samosprávneho kraja „Výzva pre región“ v programe č. 3 Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK s program "Rekonštrukcia športového areálu“.

Detail

26.07.2023

Riešenie migračných výziev v meste Spišské Podhradie 1

Riešenie migračných výziev v meste Spišské Podhradie

CIEĽ: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Detail

05.06.2023

Poskytnutnie NFP na projekt: Vodozádržné opatrenia ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie 1

Poskytnutnie NFP na projekt: Vodozádržné opatrenia ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie

Dňa 2.6.2023 bolo mestu Spišské Podhradie doručené rozhodnutie o scvhálení NFP na projekt: Vodozádržné opatrenia ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie vo výške 132 215,96 €.

Detail

17.05.2023

Poskytnutie NFP na projekt: Riešenie migračných výziev v meste Spišské Podhradie

Mestu Spišské Podhradie bolo dňa 16.5.2023 doručené rozhodnutie o schválení NFP - Riešenie migračných výziev v meste Spišské Podhradie

Detail

23.12.2022

Poskytnutie NFP na projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy Školská 3 v Spišskom Podhradí 1

Poskytnutie NFP na projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Školská 3 v Spišskom Podhradí

poskytovateľ: Slovenská energetiská a inovačná agentúra Výška NFP: 790 015,46 Eur spoluúčasť: 5 %

Detail

23.12.2022

Poskytnutie NFP na projekt: Obytný súbor Svätý Martin - prístupové komunikácie a spevnené plochy 1

Poskytnutie NFP na projekt: Obytný súbor Svätý Martin - prístupové komunikácie a spevnené plochy

poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Výška NFP: 323 782,14 Eur spoluúčasť: 5%

Detail

23.02.2021

Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy   s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Spišské Podhradie 1

Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Spišské Podhradie

kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53 názov projektu: Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Spišské Podhradie celkové oprávnené náklady: 24 187,20 Eur

Detail

28.12.2020

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Podhradie 1

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Podhradie Kód žiadosti o poskytnutie NFP: NFP312060Y090 Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1, kde mestu bola poskytnutá dotá

Detail

banner