Navigácia

Obsah

24.06.2022

Výkup papiera v Spišskom Podhradí 1

Výkup papiera v Spišskom Podhradí

Výkup papiera sa v Spišskom Podhradí uskutoční 28.6.2022 podľa časového harmonogramu viď. príloha

Detail

21.06.2022

Spišské folklórne slávnosti 2022

Spišské folklórne slávnosti 25. - 26. jún 2022, Spišský salaš

Srdečne Vás pozývame na Spišské folklórne slávnosti, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25. - 26. júna 2022 na Spišskom salaši. Bližšie informácie sú v prílohe.

Detail

21.06.2022

Art Pilgrims Duo_27.6.2022_Katedrála sv. Martina, Spišská Kapitula

Art Pilgrims Duo_27.6.2022_Katedrála sv. Martina, Spišská Kapitula

V pondelok 27. júna 2022 sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule uskutoční koncert vážnej hudby v podaní Art Pilgrims Dua, so začiatkom o 19:00 hod.

Detail

20.06.2022

Oznam: zmena pracovnej doby zberný dvor a kompostáreň 1

Oznam: zmena pracovnej doby zberný dvor a kompostáreň

Mesto Spišské Podhradie oznamuje, žev sobotu 25.6.2022 budú zberný dvor a kompostáreň z dôvodu konania Spišských folklórnych slávností ZATVORENÉ. Zberný dvor a kompostáreň budú OTVORENÉ vo štvortok 23.6.2022 a piatok 24.6.2022 v čase od 8.00-11.00 a 13.00-16.00 hod.

Detail

20.06.2022

záverečný koncert ZUŠ

ZÁVEREČNÝ KONCERT ZUŠ

Srdečne Vás pozývame na ZÁVEREČNÝ KONCERT ZUŠ spojený so ZÁVEREČNOU VÝSTAVOU, ktorý sa uskutoční vo ŠTVRTOK 23.6.2022 o 18:00 v KONCERTNEJ SÁLE mesta Spišské Podhradie

Detail

Úradná tabuľa

Dokumenty na schválenie

Nenávratné finančné príspevky

23.02.2021

Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy   s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Spišské Podhradie 1

Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Spišské Podhradie

kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53 názov projektu: Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Spišské Podhradie celkové oprávnené náklady: 24 187,20 Eur

Detail

28.12.2020

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Podhradie 1

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Podhradie Kód žiadosti o poskytnutie NFP: NFP312060Y090 Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1, kde mestu bola poskytnutá dotá

Detail

18.11.2020

nadácia ČSOB

POZOR! ZEBRA NA CESTE - GRANTOVÝ PROGRAM MUNICIPALITY 2020

Mesto Spišské Podhradie získalo dotáciu vo výške 5000,- Eur v rámci projektu Nadácie ČSOB - Pozor! Zebra na ceste s cieľom zvýšenia bezpečnosti chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení. Mesto Spišské Podhradie z poskytnutej finančnej dotácie zvýrazni prechody pre chodcov v centre mesta, ktoré sa nachádzajú v blízkosti škôl a školských zariadení.

Detail

18.11.2020

Zabezpečenie bezbariérového prístupu hendikepovaných obyvateľov regiónu okolo Spišského hradu vo verejných budovách mesta Spišské Podhradie 1

Zabezpečenie bezbariérového prístupu hendikepovaných obyvateľov regiónu okolo Spišského hradu vo verejných budovách mesta Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v projekte „Zabezpečenie bezbariérového prístupu hendikepovaných obyvateľov regiónu okolo Spišského hradu vo verejných budovách mesta Spišské Podhradie“, kde získlao dotáciu od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovnskej republiky vo výške 31 703,40 Eur.

Detail

03.08.2020

Nízkouhlíková stratégie mesta Spišské Podhradie 1

Nízkouhlíková stratégie mesta Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci projektu Nízkouhlíková stratégia mesta Spišské Podhradie, kde mestu bola poskytnutá dotácia vo výške 14723,90 Eur.

Detail

21.07.2020

Výzva pre región PSK_Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia - Spevnené plochy Palešovo námestie - západ 1

Výzva pre región PSK_Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia - Spevnené plochy Palešovo námestie - západ

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci projektu PSK - Výzva pre región v programe č. 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok s projektom: Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia - Spevnené plochy Palešovo námestie - západ, kde mestu Spišské Podhradie bola poskytnutá dotácie vo výške 105 937,40 Eur, čo predstavuje 50% celkových nákladov. viac info v prílohe

Detail

28.10.2019

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie 1

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie

Výzva pre región - Prešovský samosprávny kraj Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

Detail

banner