Navigácia

Obsah

30.10.2019

Oznam: otvorenie Spišského hradu - november 2019 1

OZNAM: otváracie hodiny Spišského hradu počas novembra 2019

Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči informuje o otvorení Spišského hradu v mesiaci november 2019. 1. november ......... otvorené: 9:00-16:00 (posledný vstup o 15:00) Spišský hrad bude otvorený do 17. novembra (vrátane). Od 18. novembra 2019 bude Spišský hrad zatvorený. O možných zmenách vás budeme informovať. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok bude hrad zatvorený. Pred návštevou hradu odporúčame informovať sa na tel. č. +421 53 451 27 86 alebo +421 53 454 13 36. Pri vstupe do areálu hradu je potrebné riadiť sa platným návštevným poriadkom a pokynmi pracovníkov múzea. Tešíme sa Vašu návštevu.

Detail

28.10.2019

OZNAM: slávnostné požehnanie zrekonštuovanej budovy Domu smútku

OZNAM: slávnostné požehnanie zrekonštuovanej budovy Domu smútku

Mesto Spišské Podhradie Vám oznamuje, že dňa 1.11.2019 včase o 14.30 hod. (po modlidbách na cintroíne) sa uskutočni slávnostné požehnanie zrekonštruovanej budovy Domu smútku (administratívna budova správy cintorína), na ktorú Vás srdečene pozývame.

Detail

23.10.2019

Oznámenie o začatí stavebných prác v Spišskom Podhradí 1

Oznámenie o začatí stavebných prác v Spišskom Podhradí

Mesto Spišské Podhradie v zastúpení primátorom mesta MVDr. Michalom Kapus-tom Vám oznamuje, že dňom 28.10.2019 začínajú stavebné práce: PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA PO MIMORIADNEJ SITUÁCII ZO DŇA 16.06.2019 V SPIŠSKOM PODHRADÍ. Ide o stavebné práce na území ulíc zasiahnutých povodňami, ktoré sú rozdelené do stavebných objektov: - SO.01 - Kúpeľná ulica - SO.02 - Galova ulica - SO.03 - Komenského ulica Rozsah stavebných prác je naplánovaný na obdobie 7 mesiacov odo dňa začiatku stavebných prác. Kontaktné osoby: - Ing. Vladimír Holický – 0948 468 757 - Eva Vlkolinská – 0905 829 972 - MVDr. Michal Kapusta – 0918 822 172

Detail

23.10.2019

OZNAM: Mestský úrad v Spišskom Podhradí bude dňa 25.10.2019 zatvorený

OZNAM: Mestský úrad v Spišskom Podhradí bude dňa 25.10.2019 zatvorený

Dňa 25.10.2019 (piatok) bude Mestský úrad v Spišskom Podhradí z organizačných dôvodov zatvorený.

Detail

22.10.2019

Sároši - šarišskí

Koncerty v synagóge 2019 - "SÁROŠI - ŠARIŠSKÍ"

V rámci cyklu Koncerty v synagóge zaznie premiérovo program zo širokej edície Musica Iudaica Monarchiae, ktorým sa Mojše Band snaží dokumentovať a prezentovať svoj pohľad na hudobné dedičstvo Židov bývalej monarchie. Cyklus koncertov v synagóge 2019 otváral koncert Zipserim, ktorý je prvou časťou edície. Symbolicky koncertný cyklus uzatvorí najnovší projekt Mojše Bandu, ktorým Vám priblížia hudbu Židov Šarišskej župy. Zaznejú piesne a tance chasidov z Bardejova, Stropkova, Kurimy, Raslavíc či hlboké texty rabína Austerlitza z Prešova. Príďte si premiérovo vypočuť tento duchovne bohatý a jedinečný program, ktorý je zároveň i rekapituláciou toho čo sme počas tohotoročnej sezóny počuli dňa 25.10.2019 o 18.00 hod. Projekt podporil z verejných zdrojov FOND NA PODPORU UMENIA.

Detail

Úradná tabuľa

Dokumenty na schválenie

Nenávratné finančné príspevky

28.10.2019

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie 1

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie

Výzva pre región - Prešovský samosprávny kraj Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

Detail

19.02.2019

Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí 1

Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí

Dňa 15.02.2019 bolo mestu Spišské Podhradie doručené Rozhodnutie o schávalení žiadosti o NFP, ktorým bola schválená žiadosť pre projekt s názvom "Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí" vo výške 14 250,- Eur. Kód ITMS: NFP 311070T044 Poskytovateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Detail

22.10.2018

Rozhodnutie o schválení Žiadosti o NFP - Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí

Vážení Podhradčania, dovoľujeme si Vám oznámiť potešujúcu správu, že mesto Spišské Podrhadie bolo úspešné v Žiadosti o NFP – Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí na Sídlisku Hrad vo výške celkových oprávnených výdavkov 760 000,- eur. Tieto financie zahrňajú aj obnovu koncertnej sály pri ZUŠ s kapacitou 280 návštevníkov (bývalý priestor mestskej kinosály). S pozdravom Michal Kapusta primátor mesta

Detail

03.10.2018

POZOR! ZEBRA NA CESTE - GRANTOVÝ PROGRAM MUNICIPALITY 2018

Mesto Spišské Podhradie získalo dotáciu vo výške 5000,- Eur v rámci projektu Nadácie ČSOB - Pozor! Zebra na ceste s cieľom zvýšenia bezpečnosti chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení. Mesto Spišské Podhradie z poskytnutej finančnej dotácie zvýrazni prechody pre chodcov v centre mesta, ktoré sa nachádzajú v blízkosti škôl a školských zariadení.

Detail

10.07.2018

INTERREG POĽSKO - SLOVENSKO 2014- 2020 - KULTÚRNO-DUCHOVNÝ TURIZMUS MIEST SPIŠSKÉ PODHRADIE A GLOGÓW MALOPOLSKI

Mesto Spišské Podhradie v spolupráci s Biskupským úradom na Spišskej Kapitule a družobným mestom Głogów Małopolski je úspešné v žiadosti o nenávratný finančný príspevok Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, špecifický cieľ Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Detail

10.07.2018

Vybudovanie zariadenia na mechanicko- biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu - Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Mesto Spišské Podhradie je spoluzakladateľom a akcionárom spoločnosti Hinkom s.r.o. Hincovce 372, IČO 50691872 a práve táto spoločnosť získala z EU dotáciu vo výške 2 309 916,25 Eur. Táto dotácia je určená na vybudovanie zariadenia na mechanicko- biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu. V areáli bývalej obaľovačky v Hincovciach vybudujeme spolu s ostatnými akcionármi spoločnosti zariadenie, ktoré podstatnou mierou zníži objem komunálneho odpadu v našom regióne.

Detail

banner