Navigácia

Obsah

Vodozádržné opatrenia ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie - publikacia

Typ: ostatné
viac info v prílohe

Názov projektu: Vodozádržné opatrenia ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie

Kód projektu: 310020CJD9

 

Prijímateľ:                  Mesto Spišské Podhradie, Mariánske nám. 37, 05304

Výzva:                         OPKZP-PO2-SC211-2020-62 - 62. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Operačný program:    Kvalita životného prostredia

Konkrétny cieľ:           2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Hlavný cieľ                  predkladaného projektu bude dosiahnutý vybudovaním 4 vodozádržných opatrení ako podpory zlepšenia klímy v rámci areálu základnej školy na ulici Školská v Spišskom Podhradí. Všetky 4 opatrenia sú zamerané na zvádzanie zrážkovej vody z jednotlivých častí strechy ZŠ do 4 podzemných akumulačných nádrží s následným využitím zadržanej vody na polievanie zelene v areáli základnej školy, čím dôjde v plnom rozsahu ku naplneniu špecifického cieľa 2.1.1. Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy v lokalite.

Harmonogram realizácie aktivít:

Začiatok realizácie aktivít projektu: august 2023

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: december 2023

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 123 982,83 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 117 783,69 €

 

Stala tabula.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.1 MB


Prílohy

Vytvorené: 21. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 19. 3. 2024 7:33
Autor: