Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Nízkouhlíková stratégie mesta Spišské Podhradie 1

Nízkouhlíková stratégie mesta Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci projektu Nízkouhlíková stratégia mesta Spišské Podhradie, kde mestu bola poskytnutá dotácia vo výške 14723,90 Eur. celý text

ostatné | 3. 8. 2020 | Autor:
Výzva pre región PSK_Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia - Spevnené plochy Palešovo námestie - západ 1

Výzva pre región PSK_Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia - Spevnené plochy Palešovo námestie - západ

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci projektu PSK - Výzva pre región v programe č. 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok s projektom: Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia - Spevnené plochy Palešovo námestie - západ, kde mestu Spišské Podhradie bola poskytnutá dotácie vo výške 105 937,40 Eur, čo predstavuje 50% celkových nákladov.

viac info v prílohe celý text

ostatné | 21. 7. 2020 | Autor:
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v Spišskom Podhradí 1

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v Spišskom Podhradí

viac info v prílohe celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor:
Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie 1

Multifunkčné športovisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie

Výzva pre región - Prešovský samosprávny kraj
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor:
Zabezpečenie systému zvozu BRKO v meste Spišské Podhradie 1

Zabezpečenie systému zvozu BRKO v meste Spišské Podhradie

viac info v prílohe celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor:
#

Výmena strešnej krytiny a oprava fasády výhrevne motorového vlaku

viac info v prílohe celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor:
Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí 1

Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí

Dňa 15.02.2019 bolo mestu Spišské Podhradie doručené Rozhodnutie o schávalení žiadosti o NFP, ktorým bola schválená žiadosť pre projekt s názvom "Pripoj sa na WiFi v Spišskom Podhradí" vo výške 14 250,- Eur.

Kód ITMS: NFP 311070T044
Poskytovateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 3
posledná