Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na projekt: Materská škola - dom Junior

Mestu Spišské Podhradie bolo doručené oznámenie o splnení podmienok poskytnutia finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR pre projekt s názvom: Materská škola - dom Junior. Na tento účel budú poskytnuté nenávratné finančné prostriedky vo výške 1 130 015,04 Eur.

Viac informácií v prílo celý text

ostatné | 22. 5. 2024 | Autor:
Nadácia VSE - ČOV Rybníček 1

Nadácia VSE - ČOV Rybníček

Nadácia VSE v rámci programu Za dravý a čistý kraj poskytla mestu Spišské Podhradie finančný príspevok vo výške 4000,- Eur na realizáciu projektu ČOV Rybníček. celý text

ostatné | 22. 12. 2023 | Autor:

Vodozádržné opatrenia ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie - publikacia

viac info v prílohe celý text

ostatné | 21. 11. 2023 | Autor:
Kniha „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia – 30 rokov v UNESCO“ 1

Kniha „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia – 30 rokov v UNESCO“

Mesto Spišské Podhradie zastúpené primátorom mesta MVDr. Michalom Kapustom sa zapojilo do výzvy Prešovského samosprávneho kraja „Výzva predsedu PSK“  v programe Kultúra, podprograme 2.3. – Kultúra – bežné výdavky. celý text

ostatné | 14. 11. 2023 | Autor:
„VIAC O MESTE SPIŠSKÉ PODHRADIE“ 1

„VIAC O MESTE SPIŠSKÉ PODHRADIE“

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v grantovom programe Regióny 2022, poskytovateľ Ekofond SPP, n.o. za účelom zachovania kultúrnych hodnôt. celý text

ostatné | 26. 7. 2023 | Autor:
Výzva pre región 2022 1

Výzva pre región 2022

Mesto Spišské Podhradie sa zapojilo do výzvy Prešovského samosprávneho kraja „Výzva pre región“ v programe č. 3 Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK s program "Rekonštrukcia športového areálu“.celý text

ostatné | 26. 7. 2023 | Autor:
Riešenie migračných výziev v meste Spišské Podhradie 1

Riešenie migračných výziev v meste Spišské Podhradie

CIEĽ: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. celý text

ostatné | 26. 7. 2023 | Autor:
Poskytnutnie NFP na projekt: Vodozádržné opatrenia ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie 1

Poskytnutnie NFP na projekt: Vodozádržné opatrenia ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie

Dňa 2.6.2023 bolo mestu Spišské Podhradie doručené rozhodnutie o scvhálení NFP na projekt: Vodozádržné opatrenia ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie vo výške 132 215,96 €. celý text

ostatné | 5. 6. 2023 | Autor:

Poskytnutie NFP na projekt: Riešenie migračných výziev v meste Spišské Podhradie

Mestu Spišské Podhradie bolo dňa 16.5.2023 doručené rozhodnutie o schválení NFP - Riešenie migračných výziev v meste Spišské Podhradie celý text

ostatné | 17. 5. 2023 | Autor:
Poskytnutie NFP na projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy Školská 3 v Spišskom Podhradí 1

Poskytnutie NFP na projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Školská 3 v Spišskom Podhradí

poskytovateľ: Slovenská energetiská a inovačná agentúra

Výška NFP: 790 015,46 Eur

spoluúčasť: 5 % celý text

ostatné | 23. 12. 2022 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 5
posledná