Navigácia

Obsah

Občasník - PODHRADČAN 

 Vydáva mesto Spišské Podhradie.

Zodpovedný redaktor:  Mgr. Barbora Ilečková

 

Príspevky môžete posielať aj na e-mail: kultura@spisskepodhradie.sk  

Nevyžiadane rukopisy nevraciame. Texty neprešli jazykovou úpravou. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafiky akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
 

Grafický návrh, spracovanie a tlač:  www.ywan.sk