Navigácia

Obsah

Správy

Zberný dvor Spišské Podhradie  1

Zberný dvor Spišské Podhradie

V súlade s § 82 ( Zberný dvor ) zákona č. 79/2015 Z. z. zákona o odpadoch, môže fyzická osoba ( výlučne občan ) bezplatne odovzdať na zbernom dvore iba oddelené zložky komunálneho odpadu a to iba v prípade, ak má v meste trvalý pobyt alebo je na území mesta poplatníkom. celý text

náš tip | 20. 12. 2023 | Autor: Správca Webu
Rozhodnutie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora 1

Rozhodnutie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora


ostatné | 20. 12. 2023 | Autor: Správca Webu