Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.07.2022

Dodatok č. 01 k zmluve uzatvorenej 01.04.2019 o podmienkach dodávania stravy pre stravníkov mesta

01/07/2022

2,58 EUR

Domov soc. služieb sv Jána z Boha

mesto Spišské Podhradie

27.06.2022

Zmluva o dielo

18/03/2022

831 595,22 EUR

INTERBAU, s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

23.06.2022

Zamestnávateľská zmluva

12/06/2022

Neuvedené

NN Tatry - Sympatia, d.d.s.,

mesto Spišské Podhradie

17.06.2022

Nájomná zmluva KS 5/2022

11/06/2022

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Marcela Palonderová

16.06.2022

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektirny

10/06/2022

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

mesto Spišské Podhradie

16.06.2022

Mandátna zmluva

09/06/2022

4 200,00 EUR

LEDAS, s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

16.06.2022

Dohoda č. 22-36-012-5

08/06/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

mesto Spišské Podhradie

13.06.2022

Kúpna zmluva

07/06/2022

6 300,00 EUR

Mgr. Marta Arden

mesto Spišské Podhradie

10.06.2022

Dodatok č. 1

06/06/2022

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Ekover, s.r.o.

06.06.2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

05/06/2022

Neuvedené

FENIX Plus, s.r.o. Košice

mesto Spišské Podhradie

01.06.2022

Nájomná zmluva KS 04/2022

04/06/2022

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Gondová Silvia

01.06.2022

Nájomná zmluva KS 3/2022

03/06/2022

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Vlkolinská Eva

01.06.2022

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov

02/06/2022

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond

mesto Spišské Podhradie

01.06.2022

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov

01/06/2022

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond

mesto Spišské Podhradie

26.05.2022

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu eurá z eura v obci Spišské Podhradie

16/05/2022

15 000,00 EUR

Slovenský futbalový zväz

mesto Spišské Podhradie

24.05.2022

Kúpna zmluva

15/05/2022

457,50 EUR

Ján Pavol (1/2) Mária Weisenpacherová (1/2)

mesto Spišské Podhradie

19.05.2022

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

14/05/2022

1 860,00 EUR

mesto Spišské Podhradie

Jozef Hockicko a manž. Anna rod. Buriková

18.05.2022

Nájomná zmluva KS 2/2022

13/05/2022

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Svetlana Gurčíková

10.05.2022

Nájomná zmluva

12/05/2022

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Jolana Jaslová

10.05.2022

Nájomná zmluva

11/05/2022

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Tibor Džuga, Žofia Džugová

09.05.2022

Zmluva č. 1422 412

10/05/2022

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

mesto Spišské Podhradie

05.05.2022

Nájomná zmluva

09/05/2022

110,14 EUR

mesto Spišské Podhradie

Ing. Lukáš Korinek

05.05.2022

Nájomná zmluva

08/05/2022

30,98 EUR

mesto Spišské Podhradie

Ján Repaský

04.05.2022

Nájomná zmluva

07/05/2022

37,88 EUR

mesto Spišské Podhradie

René Lesnický

04.05.2022

Nájomná zmluva

06/05/2022

25,20 EUR

mesto Spišské Podhradie

René Lesnický

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: