Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.02.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskynutí NFP

37/02/2019

Neuvedené

Ministerstvo ŽP

mesto Spišské Podhradie

20.02.2019

Dohoda č. 19-36-052-1

36/02/2019

Neuvedené

Ústredie práce soc. vecí a rodiny, Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva č.688/2018/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

35/02/2019

Neuvedené

Patrik Školník

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva č.681/2018/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

34/02/2019

Neuvedené

Janka Jacková

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva č.686/2018/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

33/02/2019

Neuvedené

Terézia Labudová

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva č.436/2/2018/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

32/02/2019

Neuvedené

Tomáš Hric

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva č.587/2018/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

31/02/2019

Neuvedené

Peter Leskovský

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva č.195/2/2019/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

30/02/2019

Neuvedené

Michal Kešeľák

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva č.749/2/2019/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

29/02/2019

Neuvedené

Štefan Kacvinský

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva č.833/2/2019/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

28/02/2019

Neuvedené

Jozef Paľuch

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva č.669/2018/COV/PO o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

27/02/2019

Neuvedené

Katolícka univerzita v Ružomberku

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva č.672/2019/COV/PO o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

26/02/2019

Neuvedené

MADOX s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva č.655/2018/COV/PO o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

25/02/2019

Neuvedené

Spišská katolícka charita

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva č.656/2018/COV/PO o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie

24/02/2019

Neuvedené

Spišská katolícka charita

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

23/02/2019

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov

22/02/2019

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

21/02/2019

Neuvedené

BDV Trade s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

14.02.2019

Nájomná zmluva

20/02/2019

Neuvedené

Alžbeta Fabiánová

mesto Spišské Podhradie

13.02.2019

Nájomná zmluva

19/02/2019

Neuvedené

Eva Ryšová

mesto Spišské Podhradie

13.02.2019

Nájomná zmluva

18/02/2019

Neuvedené

Aladár Plachetka, Žaneta Plachetková

mesto Spišské Podhradie

13.02.2019

Zmluva o dodávaní tovau

17/02/2019

83 999,99 EUR

Peter Klešč - Klešč

mesto Spišské Podhradie

12.02.2019

Zmluva o dodávaní tovaru

16/02/2019

83 999,99 EUR

BORCOM, s.r.o.

mesto Spišské Podhradie

12.02.2019

zmluva o dielo

15/02/2019

4 935,13 EUR

DOBRO, spol. s r.o.

mesto Spišské Podhradie

12.02.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

14/02/2019

600,00 EUR

Vojtech Horváth, Jolana Horváthová

mesto Spišské Podhradie

12.02.2019

Nájomná zmluva

13/02/2019

596,20 EUR

Vojtech Horváth, Jolana Horváthová

mesto Spišské Podhradie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: