Obsah

Bača Jozef, Mgr. - oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára Stiahnuté: 172x | 01.06.2022

Blahovský Milan, Mgr. - oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára Stiahnuté: 173x | 01.06.2022

Faltin Štefan - oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára Stiahnuté: 158x | 01.06.2022

Hanigovský Peter - oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára Stiahnuté: 163x | 01.06.2022

Jenča Jozef - oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára Stiahnuté: 164x | 01.06.2022

Kaľavská Mária - oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára Stiahnuté: 174x | 01.06.2022

Kapusta Michal, MVDr - oznamenie funkcii zamestnani cinnosti a majetkovych pomerov verejneho funkcionara (opravená chyba s desatinnými číslami) Stiahnuté: 270x | 17.08.2022

Kapusta Michal, MVDr - Ročne zúčtovanie dane za rok 2021 - príloha k oznameniu funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára Stiahnuté: 155x | 17.08.2022

Komara Jozef - oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára Stiahnuté: 188x | 01.06.2022

Lisoň Ján, Ing. - oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára Stiahnuté: 176x | 01.06.2022

Šolc Vladimír, Mgr. - oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára Stiahnuté: 175x | 01.06.2022

Tomko Vladimír - oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára Stiahnuté: 164x | 01.06.2022

Vandraško Peter, Mgr. - oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára Stiahnuté: 179x | 01.06.2022

Stránka

  • 1

Komisia na ocranu verejného záujmu Mestského zastupiteľstva v Spišskom Pohradí v súlade a v rozsahu podľa článku 7,  zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, schvaľuje zverejnenie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov mestského zastupiteľstva za rok 2021.

 

V Spišskom Podhradí, 25.05.2022

 

Ing. Ján Lisoň, predseda komisie

 

oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára - komisia na ochranu verejného záujmu.pdf (14.19 kB)