Obsah

Výzva pre región 2022

Typ: ostatné
Výzva pre región 2022 1 Mesto Spišské Podhradie sa zapojilo do výzvy Prešovského samosprávneho kraja „Výzva pre región“ v programe č. 3 Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK s program "Rekonštrukcia športového areálu“.
PUBLICITA PROJEKTU - Rekonštrukcia športového areálu (1.46 MB)

 

Mesto Spišské Podhradie zastúpené primátorom mesta MVDr. Michalom Kapustom sa zapojilo do výzvy Prešovského samosprávneho kraja „Výzva pre región“ v programe č. 3 Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK s program "Rekonštrukcia športového areálu“.

 

Zastupiteľstvo PSK na základe uznesenia č. 978/2022 zo dňa 13.6.2022 poskytlo mestu Spišské Podhradie dotácia vo výške 47 823,37,- Eur.

 

Mesto Spišské Podhradie z poskytnutej dotácie a vlastných zdrojoch vo výške 20 153,03 Eur zrealizovalo rekonštrukciu pôvodného multifunkčného ihriska a jeho zázemia v Spišskom Podhradí – časť Katúň. Na jestvujúcej betónovej ploche sa vybodoval povrch multifunkčného ihriska z umelého EPDM povrchom o rozmere 20x12,5 m, ktorý je určený pre športové aktivity ako sú futbal, basketbal, volejbal, nohejbal a bedminton.  Na zrekonštruovanom ihrisku sú vyznačené čiary, osadené basketbalové koše, dodané futbalové bránky. Za futbalovými bránkami sú osadené siete v dĺžke 10 m. V rámci okolia ihriska sa opravila dlažba,  dodané aj lavičky a odpadkové koše.

Všetky výrobky, ktoré boli dodané v rámci projektu „Rekonštrukcia športového areálu“ sú certifikované.

 

Hlavnou cieľovou skupinou sú deti a mládež, ale aj všetci obyvatelia mesta Spišské Podhradie a regiónu Podbranisko, ako aj turisti a návštevníci mesta pod Spišským hradom.


Príloha

Vytvorené: 26. 7. 2023
Posledná aktualizácia: 26. 7. 2023 12:54
Autor: