Navigácia

Obsah

Kontakt

Mesto Spišské Podhradie
Mariánske nám. 37
053 04 Spišské Podhradie

tel./fax: +421 53 41951 + príslušná klapka

email: info@spisskepodhradie.sk

Úradné hodiny

Pondelok  08:00 - 11:00  12:00 - 15:00 
Utorok          NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda      08:00 - 11:00  12:00 - 16:30 
Štvrtok         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok      08:00 - 11:00  12:00 - 13:00úrad

Kontakty

Oddelenie MsÚ Pracovník Klapka
Organizačné Dana Blahovská 11
Primátor mesta MVDr. Michal Kapusta 0918822172
Zástupca primátora Jozef Komara 14
Prednosta MsÚ Mgr. Jozef Srnka 13
Správa majetku mesta Mária Kamenická 15
Stočné Mgr. Martina Grigerová 15
Ekonomické oddelenie Ing. Slávka Čarná 16
Učtáreň Kvetoslava Bujňáková 17
Správa daní a poplatkov Ing. Viera Mikolajová 18
Stavebný úrad Ing. Ján Poláček 19
Oddelenie školstva Mgr. Michaela Nováková 22
Matričný úrad Mgr. Alena Longauerová 21
Hlavný kontrolór Ing. Stanislav Ledecký 22
Mzdová oddelenie Mgr. Elena Brindzová 31
     
     
Oddelenie MsÚ Pracovník Číslo
Odd. bytovej politiky Ing. Marián Tirpák 24
Vyúčtovanie projektov Bc. Michaela Barbuščáková 24
Sociálne oddelenie Mgr. Milada Kapustová 26
Životné prostredie Eva Vlkolinská 27
Kamerový systém   28
Terénna sociálna práca Ing. Tatiána Kamenická 30
Turistické informačné centrum   33
Odd. správy cintorína a pohrebníctva Bc. Ján Galarovič 0948500512
     
Organizácie mesta Pracovník Číslo
Mestské kultúrne stredisko   0908982348
Mestská knižnica Anna Gondová - riaditeľka MsKS 4489082
Dobrovoľný hasičský zbor Bc. Ján Galarovič 0948650250
Odd. voľnočasových aktivít Mgr. Vladimír Šolc 0950589504

 

Aktuálne

18.10.2019

OZNAM: záujem o rozšírenie telekomunikačných služieb - optická sieť

Slovak Telekom, a.s. oslovil mesto Spišské Podhradie, že zamýšľa realizovať rozšírenie telekomunikačných služieb - optická sieť. Z tohto dôvodu bude vykonaný verejný prieskum v našom meste poverenými osobami Slovak Telekom, a.s. Viac info v prílohe

Detail Aktuality

08.10.2019

Usmernenie - postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky usmerňuje postup regionálnych veterinárnych a potravinových správ na registráciu chovov s maximálne jedným kusom ošípanej urečenej na súkromnú domácu spotrebu. viac info v prílohých

Detail Aktuality

07.10.2019

DOTAZNÍK - Kvalita poskytovaných služieb v prímestskej autobusovej doprave Prešovského samosprávneho kraja

Vážení respondenti, radi by sme Vás požiadali o vyplnenie dotazníka zameraného na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja. Vami poskytnuté informácie budú spracované a použité na analýzu a zvýšenie kvality poskytovaných služieb. Tento dotazník je anonymný a slúži pre objednávateľa (Prešovský samosprávny kraj) výkonov vo verejnom záujme.

Detail Aktuality

07.10.2019

DOTAZNÍK - Komunitný plán sociálnych služieb

Sociálne služby sú pre mnohých ľudí dôležitým prostriedkom zabezpečenia pomoci v životných situáciách, ktoré z rôznych dôvodov nedokážu zvládnuť sami. Komunitné plánovanie sociálnych služieb (KPSS) je spôsob ako spoločne utvárať a udržiavať sociálne priaznivé prostredie pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc alebo podporu. To znamená pravidelné stretávanie a vyjednávanie • užívateľov služieb (hovoria, čo potrebujú alebo by potrebovať mohli), • poskytovateľov služieb (hovoria, čo môžu ponúknuť a za akých podmienok) a • zadávateľov služieb (hovoria, ako môžu služby podporiť) o podobe a ďalšom rozvoji služieb v ich komunite (obci, meste, kraji). Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb je jednou z originálnych kompetencií obce. Túto povinnosť ukladá obciam zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Pri tvorbe KPSS sa kladie dôraz na analýzu potrieb, kde sa berú do úvahy sociálne potreby všetkých zúčastnených strán a skupín obyvateľov. Hlavným tvorcom plánu nie je len zodpovedný riadiaci pracovník alebo prizvaný expert, ale sú nimi príslušníci komunity, pre ktorú sa plán robí. Komunitný plán je potom výsledkom spoločnej práce mestského úradu a zastupiteľstva na jednej strane, poskytovateľov sociálnych služieb na strane druhej a organizovaných či neorganizovaných skupín občanov na strane tretej. Špecifické miestne demografické a ekonomické podmienky každej obce, mesta alebo mikroregiónu určujú, aké služby sú potrebné a aké služby je možné z dostupných finančných zdrojov zaistiť. Pri KPSS sú zohľadňované tieto miestne podmienky v maximálnej miere a to hlavne tým, že dôležitou súčasťou plánovania je aj analýza potrieb užívateľov služieb. Obraciame sa preto na Vás, milí občania, s prosbou o spoluprácu pri príprave KPSS na roky 2021-2030 prostredníctvom vyplnenia dotazníka v elektornickej forme, ktorý je uvedený nižšie v prílohe. Stačí vyplniť jeden dotazník za celú domácnosť (hlavne u viacgeneračných domácností). Veríme, že Vám záleží na rozvoji sociálnych služieb v našom meste a vyjadríte svoj názor v čo najväčšom počte, za čo Vám vopred ďakujeme.

Detail Aktuality

07.10.2019

OZNAM: Jednodňový výlet pre seniorov

O.Z. So srdcom v spolupráci s mestom Spišské Podhradie Vás pozýva na jednodňový výlet pre seniorov do Važeckej jaskyne a osady Čierny Váh, ktorý sa uskutoční 10.10.2019 s odchodom o 8.00 hod.

Detail Aktuality