Obsah

KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 2018-2022

KOMISIA FINANČNÁ

Predseda: Ing. Ján Lisoň

Členovia: Peter Hanigovský, Ing. František Pravlík, Ing. Ján Jurečko, Mgr. Jozef Bača, Ing. Ivana Forgáčová

Zapisovateľka:  Ing. Slávka Čarná

 

KOMISIA MAJETKOVÁ, KONTROLNÁ A ŠKODOVÁ

Predseda: Mgr. Milan Blahovský

Členovia: Jana Šajnová, Jozef Gordiak, Mgr. Jozef Srnka, Bc. Anna Hockicková

Zapisovateľka:  Ing. Viktória Meľuchová

 

KOMISIA VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNU A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Predseda: Peter Hanigovský

Členovia: Mgr. Lukáš Mucha, Eva Vlkolinská, Ing. Alžbeta Kvočáková, Ing. Ivana Forgáčová, Stanislav Ďorko, Mgr. Ján Zelený

Zapisovateľka: Mgr. Denisa Kynčáková

 

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO A ŠPORT

Predseda: Mgr. Jozef Bača

Členovia: Ing.  Ján Jurečko, Ing. Eva Grigerová, Mgr. Štefan Genčúr Dis.art.,  Mgr. Erika Vlkolinská, Bc. Simona Vandrašková, Jozef Jenča

Zapisovateľka: Mgr. Martina Grigerová

 

KOMISIA KULTÚRNA A CESTOVNÉHO RUCHU

Predseda: Jozef Jenča

Členovia: Ing. Viktória Jurkovská,  Vladimír Kamenický,  Mgr. Alena Nízlová, Mgr. Vladimír Šolc, PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková, Ing. Eva Grigerová

Zapisovateľka: Mgr. Elena Brindzová

 

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIE

Predseda: Vladimír Tomko

Členovia: Dávid Muller, Ing. František Pravlík, Ing. Albert Baran, Zdeno Sedlačko, Stanislav Novák, Štefan Faltin

Zapisovateľka: Eva Vlkolinská

 

KOMISIA OCHRANA VEREJNÉHO PORIADKU, PRIESTUPKOV A DOPRAVY

Predseda: PaedDr. Jozef Fecko

Členovia: Mgr. Patrik Nehila, Mgr. František Litecký,  Mgr. Peter Gecik, Bc. Ján Prevendár, Marián Švantner

Zapisovateľka: 

 

KOMISIA SOCIÁLNA, ZDRAVOTNÁ A BYTOVÁ

Predseda: Mária Kaľavská

Členovia: Mgr. Marta Kešeľáková, PhDr. Monika Ondrišová, Mária Palečeková, Ing. Marián Tirpák, Mgr. Rastislav Tarajčák, Ján Štefaňák

Zapisovateľka:  Mgr. Milada Kapustová

 

KOMISIA PRE MESTSKÚ ČASŤ KATÚŇ

Predseda: Jozef Komara

Členovia: Mgr. Ján Furman, Ján Puchala, Štefan Faltin, Anna Košíková, Ján Košík

Zapisovateľka: Viera Markovičová

 

KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU

Predseda: Bc. Ján Galarovič

Členovia: Vladimír Tomko, Mgr. Milan Blahovský, Mária Kaľavská, PeadDr. Jozef Fecko, Jozef Jenča

Zapisovateľka: Ing. Viera Mikolajová