Obsah

KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 2018-2022

KOMISIA FINANČNÁ

Predseda: Ing. Ján Lisoň

Členovia: Mária Balogová, Ing. František Pravlík, Ing. Ján Jurečko, Ing. Matúš Kacvinský, 

Zapisovateľka:  Ing. Slávka Čarná

 

KOMISIA MAJETKOVÁ, KONTROLNÁ A ŠKODOVÁ

Predseda: Mgr. Milan Blahovský

Členovia:  Ing. František Pravlík, JUDr. Magdaléna Boronová, Janka Šajnová, Jozef Gordiak

Zapisovateľka:  Ing. Viktória Meľuchová

 

KOMISIA VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNU A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Predseda: Jozef Komara

Členovia: Marián Boržík, Anna Hricová, Mgr. Lukáš Mucha, Štefan Zumrík, Eva Vlkolinská, František Balúch

Zapisovateľka: Mgr. Denisa Kynčáková

 

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO A ŠPORT

Predseda: Mgr. Peter Vandraško

Členovia: Ing.  Ján Jurečko,Ing. Eva Grigerová, Mgr. Štefan Genčúr Dis.art., , Jozef Komara, Jozef Jenča, Mgr. Erika Vlkolinská

Zapisovateľka: Mgr. Martina Grigerová

 

KOMISIA KULTÚRNA A CESTOVNÉHO RUCHU

Predseda: Mgr. Vladimír Šolc

Členovia: Jozef Jenča,  Vladimír Kamenický, Cecília Valková, Mária Litecká, Viktória Juríková,  PeaDr. Dáša Uharčeková Pavúková

Zapisovateľka: Mgr. Elena Brindzová

 

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIE

Predseda: Vladimír Tomko

Členovia: Ing. František Pravlík, Ing. Albert Baran, Zdeno Sedlačko, Stanislav Novák

Zapisovateľka: Eva Vlkolinská

 

KOMISIA OCHRANA VEREJNÉHO PORIADKU, PRIESTUPKOV A DOPRAVY

Predseda: Štefan Faltin

Členovia: JUDr. Štefan Gál, Mgr. Jozef Pentrák, Magdaléna Kurillová, Katarína Fábianová, Rudolf Želonka, Jozef Kopnický

Zapisovateľka: Alena Longauerová

 

KOMISIA SOCIÁLNA, ZDRAVOTNÁ A BYTOVÁ

Predseda: Mária Kaľavská

Členovia: Mgr. Marta Kešeľáková, PhDr. Monika Ondrišová, Mária Palečeková, Ing. Marián Tirpák, Mgr. Rastislav Tarajčák, Ján Štefaňák

Zapisovateľka:  Mgr. Milada Kapustová

 

KOMISIA PRE MESTSKÚ ČASŤ KATÚŇ

Predseda: Jozef Komara

Členovia: Ján Puchala, Anna Koššíková, Štefan Faltin, Mgr. Peter Vandraško, Emília Furmanová

Zapisovateľka: Viera Markovičová

 

KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU

Predseda: Ing. Ján Lisoň

Členovia: Mgr. Peter Vandraško,  Peter Hanigovský, Štefan Faltin, Mgr. Jozef Bača, Vladimír Tomko,

Zapisovateľka: Ing. Viera Mikolajová