Navigácia

Obsah

PUBLICITA PROJEKTU - VÝZVA PRE REGIÓN PSK_KOMPLEXNÁ OBNOVA MARIÁNSKEHO A PALEŠOVHO NÁMESTIA - SPEVNENÉ PLOCHY PALEŠOVO NÁMESTIE - ZÁPAD

Typ: ostatné
publicita projektu .

 

SPRÁVA O VYHODNOTENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

„Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia

– spevnené plochy Palešovo námestie - západ“

 

           Mesto Spišské Podhradie zastúpené primátorom mesta MVDr. Michalom Kapustom sa zapojilo do výzvy Prešovského samosprávneho kraja „Výzva pre región“ v programe č. 2 Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok s program „Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia – spevnené plochy Palešovo námestie - západ“

Na základe uznesenia č. 491/2020 Zastupiteľstva PSK zo dňa 22.6.2020 bola mesto Spišské Podhradie pridelená dotácia vo výške 105 937,40 Eur.

Mesto Spišské Podhradie z poskytnutej dotácie a vlastných zdrojoch v celkovej výške 221 039,02 Eur zrealizovalo rekonštrukciu pamiatkovej zóny mesta Spišské Podhradie, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou s vlastným číslom NKP 51 a je zapísaná vo svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO spolu so Spišským hradom a pamiatkami okolia. Rekonštrukčné práce spočívali v rekonštrukcii spevnených plôch, ktoré prepájajú Palešovo námestie s Galovou ulicou a spevnených  plôch pri Farskom kostole Narodenia Panny Márie. Taktiež bola vykonaná rekonštrukcia chodníkov. Všetky práce boli vykonané v súlade s platnými povoleniami a rozhodnutiami pamiatkového úradu. Prevádzka a údržba zrealizovaného projektu je financovaná z rozpočtu mesta Spišské Podhradie.

Hlavnou cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta Spišské Podhradie ako aj obyvatelia regiónu Podbranisko. Taktiež jeho výsledok ocenia návštevníci a turisti mesta Spišské Podhradie, mesta zapísaného v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO.

publicita projektu


Vytvorené: 31. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 31. 5. 2021 10:34
Autor: