Navigácia

Obsah

„VIAC O MESTE SPIŠSKÉ PODHRADIE“

Typ: ostatné
„VIAC O MESTE SPIŠSKÉ PODHRADIE“ 1 Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v grantovom programe Regióny 2022, poskytovateľ Ekofond SPP, n.o. za účelom zachovania kultúrnych hodnôt.

Projekt  „VIAC O MESTE SPIŠSKÉ PODHRADIE“

 

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v grantovom programe Regióny 2022, poskytovateľ Ekofond SPP, n.o. za účelom zachovania kultúrnych hodnôt.

Projekt „Viac o meste Spišské Podhradie“ je zameraný na zvýšenie úrovne informovanosti turistov a miestnych obyvateľov o meste, jeho histórii, pamätihodnostiach a významných objektoch.

Nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 2 300 EUR bol použitý na zhotovenie informačných tabúľ osadených v užšom a širšom centre mesta Spišské Podhradie.

Informačné tabule poskytujú v troch jazykových mutáciách informácie o kultúrno-historických pamätihodnostiach mesta Spišské Podhradie a okolia. Osadené sú v blízkosti významných objektov a turisticky frekventovaných miest. Určené sú pre domácich a zahraničných návštevníkov, ako aj obyvateľov mesta Spišské Podhradie a okolia.

Okrem informácií o jednotlivých objektoch a kultúrno-historických pamiatkách poskytujú aj ich vizualizáciu prostredníctvom fotografií zo súčasnosti i minulosti.

 Texty jednotlivých informačných tabúľ v rozšírenom obsahu spolu s galériou fotografií sú k dispozícií na webovej stránke:
https://www.kulturapodhradie.sk/turisticke-informacne-centrum/viac-o-meste-spisske-podhradie/

Jednotlivé podstránky sú dostupné prostredníctvom QR kódu, ktorý je umiestnený na všetkých piatich informačných tabuliach.


Vytvorené: 26. 7. 2023
Posledná aktualizácia: 26. 7. 2023 12:58
Autor: