Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.01.2011

Zmluva o dielo

1/2011

Neuvedené

Sokolský Ivan

Mestské kultúrne stredisko

28.03.2011

Zmluva o pripojení

2/2011

13,90 EUR

Slovak telekom a.s.

Mestské kultúrne stredisko

13.06.2011

Zmluva o poskytnutí dotácie

3/2011

900,00 EUR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mestské kultúrne stredisko

07.07.2011

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2011

Neuvedené

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mestské kultúrne stredisko

15.08.2011

Zmluva o dielo

5/2011

250,00 EUR

RNDr. Peter Václavik - So Ma Trans

Mestské kultúrne stredisko

18.08.2011

Dohoda o spolupráci

6/2011

400,00 EUR

Musica Nobilis

Mestské kultúrne stredisko

20.03.2012

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia

1/2012

400,00 EUR

Spišské divadlo

Mestské kultúrne stredisko

27.04.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie

2/2012

Neuvedené

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mestské kultúrne stredisko

11.07.2012

Zmluva

3/2012

1 000,00 EUR

METALINDA

Mestské kultúrne stredisko

20.08.2012

Dohoda o spolupráci

4/2012

500,00 EUR

Musica Nobilis

Mestské kultúrne stredisko

18.01.2013

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1/2013

24,99 EUR

Orange Slovensko a.s.

Mestské kultúrne stredisko

12.06.2013

Zmluva o prevádzke KIS

2/2013

132,78 EUR

Slovenská národná knižnica

Mestské kultúrne stredisko

12.06.2013

Zmluva o poskytnutí dotácie

3/2013

Neuvedené

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mestské kultúrne stredisko

03.09.2013

Dohoda o spolupráci

4/2013

500,00 EUR

Musica Nobilis

Mestské kultúrne stredisko

25.02.2014

Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti

1/2014

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Mestské kultúrne stredisko

31.03.2014

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia

2/2014

500,00 EUR

Poddukelský umelecký ľudový súbor

Mestské kultúrne stredisko

28.04.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie

3/2014

Neuvedené

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mestské kultúrne stredisko

20.05.2014

Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu

4/2014

Neuvedené

Slovenská národná knižnica

Mestské kultúrne stredisko

02.06.2014

Zmluva o sprostredkovaní vystúpenia

5/2014

Neuvedené

združenie M-ARTA

Mestské kultúrne stredisko

20.08.2014

Dohoda o spolupráci

6/2014

500,00 EUR

Musica Nobilis

Mestské kultúrne stredisko

20.11.2014

Zmluva o účinkovaní

7/2014

100,00 EUR

Spevácky zbor slovenských učiteľov

Mestské kultúrne stredisko

27.02.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2015

Neuvedené

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mestské kultúrne stredisko

27.03.2015

Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

2/2015

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Mestské kultúrne stredisko

31.03.2015

Zmluva o dodávke a odbere tepla

3/2015

Neuvedené

Služby mesta s.r.o.

Mestské kultúrne stredisko

01.04.2015

Zmluva o zverení majetku

4/2015

Neuvedené

mesto Spišské Podhradie

Mestské kultúrne stredisko

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: