Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

OZNAM: Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 1

OZNAM: Priamy prenos z mestského zastupiteľstva

Mesto Spišské Podhradie bude dňa 14.05.2020 od 17.00 hod. vysielať online prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=AlxLLlsL3m4

Upozornenie:

Ide o testovaciu verziu. Vopred sa ospravedlňujeme za možné technické výpadky.
celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
OZNAM: Otvaracie hodiny - Zberný dvor 1

OZNAM: Otvaracie hodiny - Zberný dvor

Mesto Spišské Podhradie oznamuje, že s platnosťou od 11.5.2020 upravuje otváracie hodiny na Zbernom dvore v Spišskom Podhradí nasledovne:
Pondelok: ZATVORENÉ – zber mesto

Utorok: ZATVORENÉ – spracovanie a triedenie odpadu

Streda: 8,00 – 11,00 13,00 – 16,00 hod.

Štvrtok: ZATVORENÉ – spracovanie a triedenie odpadu

Piatok: 8,00 – 11,00 13,00 – 16,00 hod.

Sobota: 8,00 – 12,00 hod.
celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
#

OZNAM: ÚRADNÉ HODINY - MESTSKÝ ÚRAD

Mesto Spišské Podhradie zastúpené primátorom mesta MVDr. Michalom Vám oznamuje, že od 11.5.2020 obnovuje úradné hodiny v štandardom režime

Pondelok: 8.00-11.00 - 12.00-15.00 hod.

Utorok: Nestránkový deň - ZATVORENÉ

Streda: 8.00-11.00 - 12.00-16.30 hod.

Štvrtok: Nestránkový deň - ZATVORENÉ

Piatok: 8.00-11.00 - 12.00-13.00 hod.

Žiadame Vás o dodržiavanie úradných hodin ako aj hygienicko-epidemiologických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
Ukončenie karantény v lokalite Rybníček 1

Ukončenie karantény v lokalite Rybníček

Dnešným dňom t.j. 8.5.2020 bola ukončená karanténa obyvateľov v lokalite Rybníček. V uvedenej lokalite neevidujeme žiadných nakazených na COVID-19. celý text

ostatné | 8. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
Výsledky testovania obyvateľov mesta na COVID-19 1

Výsledky testovania obyvateľov mesta na COVID-19

Dňa 6.5.2020 sa konalo testovanie 24 obyvateľov Štefánikovej ulice v Spišskom Podhradí na COVID-19 po uplnynutí povinnej karantény. Testované osoby mali negatívne výsledky. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
Symbolické otvorenie letnej sezóny na Spišskom hrade 1

Symbolické otvorenie letnej sezóny na Spišskom hrade

HUDBA Z HRADU, ALEBO, ABY SME NEZABUDLI AKO JE NA HRADE KRÁSNE

Symbolické otvorenie letnej sezóny na Spišskom hrade
9. máj 2020, 20.30
priamy prenos zo stredného nádvoria

Jeden klavír, jedna klaviristka a slávnostne vysvietený hrad vytvoria atmosféru, ktorú si môžete vychutnať aspoň nepriamo cez priamy prenos na našom Facebooku: SNM-Spišské múzeum v Levoči a na Instagrame: spisskyhrad_official a snmspisskemuzeum
SNM-Spišské múzeum v Levoči malo 9. mája 2020 slávnostne otvoriť letnú turistickú sezónu. Bohatý kultúrny a gastronomický program nahradí večerný komorný koncert zo stredného nádvoria (bez prítomnosti verejnosti).
Klasické, moderné i filmové skladby v podaní mladej klaviristky Alexandry Mlynarčíkovej, v kombinácii s majestátnou architektúrou nám, dúfame, všetkým pripomenú, ako je na Spišskom hrade krásne.
Spišský hrad sa pre verejnosť otvára od 8. mája 2020 v upravenom režime. Počas víkendov a sviatkov: 9.00 – 19.00, pondelok – piatok: 10.00 – 18.00. Pre návštevníkov bude sprístupnené stredné a dolné nádvorie. O zmenách vás budeme informovať. Prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení a pokynov personálu.
Tešíme sa na stretnutie s vami.
...ako chutí história

Viac informácií
PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková
dasa.pavukova@snm.sk; info@spisskemuzeum.com; +421 53/451 27 86; +421 918 580 962
www.snm.sk/spissky-hrad; www.spisskemuzeum.com
SNM-Spišské múzeum
Námestie Majstra Pavla 40
054 01 Levoča
celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
#

OZNAM: Zberný dvor - zmena otvaracích hodín

Mesto Spišské Podhradie Vám oznamuje, že upravuje otvaracie hodiny na Zbernom dvore v Spišskom Podhradí nasledovne:

6.5.2020 - zatvorené (testovanie obyvateľov Štefánikovej ulici na COVID-19)

7.5.2020 - 8.00 - 11.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod.

8.5.2020 - zatvorené (štátny sviatok)

Ďakujeme za pochopenie celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
Zápis detí do Materskej školy Májová 54, 053 04 Spišské Podhradie na školský rok 2020/2021 1

Zápis detí do Materskej školy Májová 54, 053 04 Spišské Podhradie na školský rok 2020/2021

Zápis detí do Materskej školy Májová 54, 053 04 Spišské Podhradie na školský rok 2020/2021

Ak máte záujem umiestniť dieťa do našej materskej školy ku školskému roku 2020/2021, napíšte nám mail na podhradiems@gmail.com alebo nám zavolajte na tel.číslo: 0948 900 160 a dohodneme si osobné stretnutie.
Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 14. mája 2020 do 31. mája 2020.
K zapísaniu dieťatka do materskej školy je potrebná vyplnená Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie a kópia rodného listu dieťaťa.
Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave, kvôli opatreniam z dôvodu šírenia COVID-19. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
Spôsob prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:
- písomná žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie
- kópia rodného listu dieťaťa
- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa- dodatočne
- prednostne sa prijímajú deti vo veku 5-6 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
- v prípade, že sa jedná o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou- predloženie rozhodnutia o dodatočnom odklade
- ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami- predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie:
- dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
- dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
- dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
- dieťa staršie ako 3 roky,
- dieťa mladšie ako 3 roky, ak dovŕši vek dvoch rokov k 31.08.2020 a čiastočne spĺňa sebaobslužné činnosti.

Mgr. Erika Vlkolinská poverená riadením MŠ

celý text

ostatné | 30. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Opatrenie primátora mesta - otvorenie vonkajšieho trhoviska za mestským úradom

viac info v prílohe celý text

ostatné | 30. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
Úradné hodiny mesta Spišské Podhradie - aktualizácia od 27.04.2020 1

Úradné hodiny mesta Spišské Podhradie - aktualizácia od 27.04.2020

ÚRADNÉ HODINY
Mesta Spišské Podhradie
AKTUALIZÁCIA K 27. 04. 2020


Mesto Spišské Podhradie zastúpené primátorom mesta MVDr. Michalom Kapustom v rámci preventívnych opatrení proti šíreniu nákazy ochorenia COVID-19 upravuje úradné hodiny od 27. 04. 2020 nasledovne:

Pondelok: 8.00 – 11.00 hod.
Utorok: zatvorené
Streda: 8.00 – 11.00 hod. 12.00 – 16.00 hod.
Štvrtok: zatvorené
Piatok: 8.00 – 11.00 hod. 12.00 – 13.00 hod.

Vstup do budovy úradu je koordinovaný zamestnancom úradu a je podmienený dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení (používanie ochranných rúšok, gumených rukavíc alebo dezinfekcia rúk).

Taktiež Vás žiadame o realizáciu platieb prostredníctvom InternetBankingu. V prípade realizácie platby v pokladni na mestskom úrade Vás žiadame vykonávať platbu bezhotovostným spôsobom (platobnou kartou). Platbu v hotovosti využívajte len v nevyhnutnom prípade.
celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
Opatrenie primátora mesta - otváracia doba športovísk v meste Spišské Podhradie 1

Opatrenie primátora mesta - otváracia doba športovísk v meste Spišské Podhradie

viac info v prílohe celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
Poďakovanie za pomoc počas pandémie COVID-19 1

Poďakovanie za pomoc počas pandémie COVID-19

Mesto Spišské Podhradie veľmi pekne ďakuje organizáciám, že aj napriek ťažkej situácii s pandémiou COVID-19, ktorú teraz všetci prežívame, sa našli dobrodinci, ktorí obdarovali mesto Spišské Podhradie. Presnejšie povedané obdarovali tých najslabších a najzraniteľnejších obyvateľov v našom meste.
Nadácia Letokruhy v Kežmarku darovala trvanlivé mliečne výrobky, ktoré naši sociálni pracovníci rozniesli osamelým ľuďom vo vyššom veku, ľuďom z marginalizovanej rómskej komunity a ľuďom v karanténe na COVID-19.
Súkromná spojená škola v Kežmarku, ktorá sa venuje praktickej výučbe v oblasti textilnej výroby a konfekcie, venovala vlastné vyrobené rúška našim rómskym obyvateľom, ktoré budú slúžiť na ich ochranu pred nákazou COVID-19 v lokalite Rybníček a zároveň tým zvýšime ochranu celého nášho mesta.
Zároveň chcem vyjadriť slová vďaky jednotlivcom a skupinám, ktorí v tomto období pomáhajú mestu a prispievajú k ochrane zdravia nás všetkých v meste Spišské Podhradie.

Ď A K U J E M E

S pozdradom

MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta



celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
Usmernenie Hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 20.04.2020 1

Usmernenie Hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 20.04.2020

viac info v prílohe celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
Oznámenie o začatí jarnej kampane 2020 orálnej vakcinácie líšok proti besnote  1

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2020 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

Mesto Spišské Podhradie oznamuje občanom, že Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zorganizuje v dňoch 20.04.2020 – 30.04.2020 štyridsiatu prvú sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote. Vakcinačná návnada bude letecky pokladaná z výšky 50 metrov nad terénom, avšak vynechajú sa napríklad vodné plochy, cestné komunikácie, mestá a osady.

Vakcinačná návnada obsahuje modifikovaný vakcinačný kmeň besnoty, antibiotiká a stabilizačné médium. Zmes je naplnená do plastikových toboliek, ktoré sú obalené návnadovou hmotou. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru pevnej konzistencie. Pri požití návnady líškou sa tobolka s vakcínou perforuje a vakcína príde do kontaktu so sliznicou ústnej dutiny. Cestou lymfatického systému sa vyvolá imunogénny efekt.

Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Žiadame však občanov, aby sa vakcinačných návnad nedotýkali, nezbierali ich a v uvedenom termíne nevodili do lesa psy. V prípade kontaktu očkovacej látky so sliznicou očí, úst, nosa alebo s čerstvým poranením, je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebné ruky dôkladne umyť mydlom, prípadne dezinfikovať. V prípade nálezu vakcinačnej návnady je potrebné sa vyvarovať manipulácii s ňou a urýchlene opustiť miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy, ktorá by mohla líšku odradiť od príjmu vakcinačnej návnady.

Letecká pokládka bude vykonaná z letiska Poprad na území celého Prešovského kraja. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
Rozšírenie opatrení nudzového stavu - Uznesenie vlády SR č.233/2020 1

Rozšírenie opatrení nudzového stavu - Uznesenie vlády SR č.233/2020

viac info v prílohe celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
Testovanie COVID-19 v meste Spišské Podhradie 1

Výsledky testovania obyvateľov mesta na COVID-19

Dňa 17.4.2020 armáda Slovenskej republiky uskutočnila II. kolo testovania obyvateľov mesta Spišské Podhradie v počte 44 vzoriek. Všetky testované osoby mali negatívny výsledok. celý text

ostatné | 18. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
Uzatvorenie zberného dvora dňa 17.04.2020 1

Uzatvorenie zberného dvora dňa 17.04.2020

Dňa 17.04.2020 bude ZBERNÝ DVOR zatvorený z dôvodu testovania obyvateľov mesta - časti Rybníček na ochorenie COVID-19. celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
INFORMÁCIA K PLATENIU MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV 1

INFORMÁCIA K PLATENIU MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV

Vážení občania,

v týchto dňoch sú doručované rozhodnutia za miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Vzhľadom na súčasnú situáciu s ochorením COVID-19 Vás chceme požiadať o realizáciu platieb prostredníctvom InternetBankingu. V prípade realizácie platby v pokladni na mestskom úrade Vás žiadame vykonávať platbu bezhotovostným spôsobom (platobnou kartou). Platbu v hotovosti využívajte len v nevyhnutnom prípade.

Zároveň Vám pripomíname, že v rámci preventívnych opatrení proti šíreniu nákazy ochorenia COVID-19 sú upravené úradné hodiny nasledovne:

Pondelok: 8.00 – 11.00 hod.
Utorok: zatvorené
Streda: 8.00 – 11.00 hod.
Štvrtok: zatvorené
Piatok: 8.00 – 11.00 hod.

Vstup do budovy úradu je koordinovaný zamestnancom úradu a je podmienený dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení (používanie ochranných rúšok, gumených rukavíc alebo dezinfekcia rúk).
celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
Nové potvrdené prípady ochorenia COVID-19 v Spišskom Podhradí 1

Nové potvrdené prípady ochorenia COVID-19 v Spišskom Podhradí

Dňa 14.4.2020 príslušníci armády Slovenskej republiky vykonali testovanie marginalizovanej rómskej komunity v Spišskom Podhradí v počte 22 testov. Doposiaľ sú 3 osoby pozitívne na COVID-19.

Po doručení kompletných výsledkov testovania zasadne Krízový štáb okresu Levoča a rozhodne o ďalšom postupe. Prosíme obyvateľov mesta o dôsledné aplikovanie hygienicko - epidemiologických opatrení ( napr. používanie ochranných rúšok, gumenných rukavíc či dôsledné umývanie rúk)

Buďte obozretní pri nákupoch v obchodoch. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
Zberný dvor - zmena otvaracích hodín 1

Zberný dvor - zmena otvaracích hodín

Mesto Spišské Podhradie oznamuje zmenu otváracích hodín
na Zbernom dvore v Spišskom Podhradí

Pondelok: ZATVORENÉ – (zber Mesto Sp.Podhradie)
Utorok: ZATVORENÉ – dezinfekcia
Streda: 8,00 – 11,00
Štvrtok: ZATVORENÉ – dezinfekcia
Piatok: 8,00 – 11,00 13,00 – 16,00
Sobota: ZATVORENÉ – dezinfekcia
Nedeľa: ZATVORENÉ


celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
Oznam: Uzatvorenie cesty II. triedy Spišské Podhradie - Spišské Vlachy 1

Oznam: Uzatvorenie cesty II. triedy Spišské Podhradie - Spišské Vlachy

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu je uzatvorená cesta II. triedy Spišské Podhradie - Spišské Vlachy.
Obchádzka je možná cez obce Granč-Petrovce, Hodkovce.
Situácia platí do odvolania. celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
Rozšírenie opatrení nudzového stavu - Uznesenie vlády SR č.207/2020 1

Rozšírenie opatrení nudzového stavu - Uznesenie vlády SR č.207/2020

viac info v prílohe celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
OZNAM: Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

OZNAM: Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

viac info v prílohe celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
Oznámenie o zastavení prímestskej autobusovej dopravy 2

Oznámenie o zastavení prímestskej autobusovej dopravy


ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
Internetový prenos sv. omší a obradov počas Veľkej noci 1

Internetový prenos sv. omší a obradov počas Veľkej noci

Správca farnosti Spišské Podhradie ponúka možnosť cez internetový prenos sledovať a zúčastniť sa sv. omší a obradov počas Veľkonočných sviatkov z našej farnosti.

http://kostolstream.ddns.net/ celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
PSK pre ľudi 1

PSK pre ľudi

Naša krajina sa ocitla v neľahkej situácii. Čelíme pandémii, ktorá presiahla hranice takmer celého sveta.

V prílohe mailu Vám zasielame list predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, ktorým Vás chce oboznámiť s novou platformou, ktorá vznikla v Prešovskom kraji.

Aj napriek ťažkým a nepriaznivým chvíľam, ktoré práve prežívame musíme byť sociálni a pomáhať si navzájom. Portál „PSK PRE ĽUDÍ“ slúži na registráciu a vyhľadávanie dobrovoľných poskytovateľov pomoci po vypuknutí pandémie koronavírusu.
Zároveň PSK spustil službu call centra.

Viac informácií o vzniknutej iniciatíve nájdete v priloženom liste a na https://pskpreludi.sk/

Týmto projektom chceme pomáhať ľudom v Prešovskom kraji a uchrániť to najdôležitejšie, ľudské zdravie.
Budeme radi, ak sa do projektu zapojíte. Iba spoločne súčasné zložité obdobie zvládneme.
celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
Nariadenie primátora mesta - pozastavenie vyberania poplatkov v školských zariadeniach 1

Nariadenie primátora mesta - pozastavenie vyberania poplatkov v školských zariadeniach

viac info v prílohe celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
Informácia o zmene cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy 1

Informácia o zmene cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy

viac info v prílohe celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
OZNAM: Uplatnenie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v Slovenskej republike 1

OZNAM: AKTUÁLNE INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM - aktualizované

Vážení občania,

na základe rozhodnutia Krízového štábu SR budú od pondelka 16. marca až do odvolania zatvorené v našom meste všetky školské zariadenia aj kultúrne inštitúcie.

Fungovať nebudú základné školy, materské školy, základná umelecká škola, mestská knižnica, oddelenie voľnočasových aktivít. Taktiež budú až do odvolania uzatvorené všetky športoviská v meste Spišské Podhradie.

Mestský úrad bude fungovať v obmedzenom režime počas stránkových hodín a to:
-podateľňa,
-matrika,
-pokladne

Zároveň Vám odporúčame pokial je to možné na komunikáciu s úradom využívať telefonický kontakt resp. e-mailovú komunikáciu. Pri platbách odporúčame využívať behotovostný platobný styk.

Prosíme Vás o dodržiavanie pokynov hlavného hygienika SR.

Prosíme, aby ste sa v týchto dňoch zdržiavali prevažne doma.
Prosíme, aby ste k vzniknutej situácii pristupovali zodpovedne, pretože je naozaj vážna.


Ďalšie informácie budú doplnané priebežne po zadadnutí krizového štábu. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 29.3.2020 1

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 29.3.2020

viac info v prílohe celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná