Navigácia

Obsah

Správy

#

Odstávka pitnej vody v Spišskom Podhradí

PVPS, a.s. oznamuje obyvateľom Spišského Podhradia, že z dôvodu poruchy na hlavnom vodovodnom potrubí smerujúcom do Spišského Podhradia dôjde k odstávke pitnej vody až do odstránenia poruchy. celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
Daň z nehnuteľností v roku 2019 1

Daň z nehnuteľností v roku 2019

Upozorňujeme občanov,
že priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do 31. januára. Priznanie podávajú všetci, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti minulému roku.
(viac info v prílohe) celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Verejné korčuľovanie v Spišskom Podhradí

Oddelenie voľnočasových aktivít pri Mestskom kultúrnom stredisku v Spišskom Podhradí Vám oznamuje, že od zajtra 12.01.2019 bude otvorené klzisko v športovom areáli na Školskej ulici denne v čase od 9.00 - 16.00 hod. celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
OZNAM: Zber vianočných stromčekov 1

OZNAM: Zber vianočných stromčekov

Vážení občania,
mesto Spišské Podhradie Vám oznamuje, že v pondelok 14. januára 2019 a 28. januára 2019 bude v našom meste zber živých vianočných stromčekov. Odzdobené vianočné stromčeky je potrebné ukladať v prípade rodinných domov pred rodinné domy a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob.


celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
XI. mestský reprezentačný ples

XI. mestský reprezentačný ples

Mesto Spišské Podhradie Vás pozýva na XI. mestský reprezentačný ples konaný pod záštitou primátora mesta MVDr. Michala Kapustu, ktorý sa uskutoční 18.01.2019 v Kongresovej sále mesta Spišské Podhradie. Viac info v prílohe. celý text

ostatné | 22. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Odpočet vodomerov v Spišskom Podhradí 1

Odpočet vodomerov v Spišskom Podhradí

Vážení občania,
mesto Spišské Podhradie Vám oznamuje, že od 4.12.2018 sa budú v našom meste konať odpočty vodomerov pracovníkmi mesta Spišské Podhradie za účelom vyúčtovania stočného.

1. V prípade, že v uplynulom období došlo k výmene vodomeru PVPS, a.s. bude mesto požadovať predložiť montážny list.

2. V prípade Vašej neprítomnosti pri odpočte vodomeru Vám mesto zanechá oznámenie o Vašej neprítomnosti s následnými pokynmi nahlásenia stavu vodomeru.

Ďakujeme Vám za ústretovosť a spoluprácu celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Rozhodnutie o schválení NFP - Zníženie energetickej náročnosti budovy Správy cintorína v meste Spišské Podhradie 1

Rozhodnutie o schválení NFP - Zníženie energetickej náročnosti budovy Správy cintorína v meste Spišské Podhradie

Dovoľujeme si Vám s radosťou oznámiť že, mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v ďalšom projekte financovaného z prostriedkov EÚ s názvom "Zníženie energetickej náročnosti budovy Správy cintorína v meste Spišské Podhradie", kde výška celkových oprávnených výdavkov je cca 319 000,00 Eur. Zámerom projektu je výmena okien a dverí, odstránenie vlhkosti a zateplenie obvodového plášťa budovy, nové elektrické rozvody a svietidlá, vzduchotechnika. celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Poskytnute dotáciez rozpočtu mesta Spišské Podhradie - VZN 1/2018 1

Poskytnute dotácie z rozpočtu mesta Spišské Podhradie na základe VZN 1/2018

Na základe VZN 1/2018 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Spišské Podhradie sa môže právnická osoba, alebo FO-podnikateľ môže uchádzať o poskytnutie dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Viac informácií sa nachádza v prílohe. Kontaktná osoba: Ing. Slavka Čarná ( email: carna@spisskepodhradie.sk ) celý text

ostatné | 28. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Rozhodnutie o schválení NFP -  Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí 1

Rozhodnutie o schválení NFP - Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí

Vážení Podhradčania,
dovoľujeme si Vám oznámiť potešujúcu správu, že mesto Spišské Podhradie bolo úspešné v Žiadosti o NFP – Obnova budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí na Sídlisku Hrad vo výške celkových oprávnených výdavkov 760 000,- EUR. Tieto financie zahŕňajú aj obnovu koncertnej sály pri ZUŠ s kapacitou 280 návštevníkov (bývalý priestor mestskej kinosály).

S pozdravom

Michal Kapusta
primátor mesta celý text

ostatné | 22. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Ocenenie mesta - Glogow Malopolski

Dňa 15.10.2018 primátor mesta Spišské Podhradie MVDr. Michal Kapusta v družobnom meste Glogow Malopolski prevzal ocenenie na pamiatku 100. výročia získania nezávislosti Poľska.

V tento deň bolá zároveň podpísaná Zmluva INTERREG POĽSKO - SLOVENSKO 2014- 2020 - KULTÚRNO-DUCHOVNÝ TURIZMUS MIEST SPIŠSKÉ PODHRADIE A GLOGÓW MALOPOLSKI celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Ocenenie mesta - Slovenský Červený kríž

Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves udelil pamätnú medailu "SPOLU POMÁHAME" mestu Spišské Podhradie a ĎAKOVNÝ LIST primátorovi mesta Spišské Podhradie MVDr. Michalovi Kapustovi za podporu, spoluprácu a ľudský prístup k Miestnemu spolku SČK. celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Bezpečné mesto Spišské Podhradie, rekonštrukcia kamerového systému 1

Bezpečné mesto Spišské Podhradie, rekonštrukcia kamerového systému

Mestu Spišské Podhradie bola dňa 01.10.2018 schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu kamerového systému v meste Spišské Podhradie vo výške 3 900,- Eur.

Celkové náklady = 4935,- Eur
Dotácia = 3900,- Eur
vlastné zdroje = 1035,- Eur celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Protipovodňova ochrana

Protipovodňova ochrana na ulici Dr.Špirku v Spišské Podhradie


ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
Výsledky + Foto z XXXV. ročníka 20 Mierových kilometrov okolo Spišského hradu 1

Výsledky + Foto z XXXV. ročníka 20 Mierových kilometrov okolo Spišského hradu

Všetkým bežcom, rozhodcom, organizátorom ďakujeme za účasť a bezproblémový priebeh XXXV. ročníka 20 Mierových kilometrov okolo Spišského hradu. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor: Správca Webu